17 jan 2014 21:38

07 jan 2015 12:08

Västra Götaland når inte alla mål

Västra Götaland verkar bara nå ett, målet om skyddande ozonskikt, av 15 uppställda miljökvalitetsmål till år 2020. Nu vill länsstyrelsen att fler engagerar sig så att målen kan uppfyllas.

– Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart tillsammans, säger Sofie Halsius, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.

Västra Götaland verkar bara nå ett, målet om skyddande ozonskikt, av 15 uppställda miljökvalitetsmål till år 2020. Nu vill länsstyrelsen att fler engagerar sig så att målen kan uppfyllas.

– Fler styrmedel krävs från nationellt håll samtidigt som vi regionalt och lokalt behöver planera och agera hållbart tillsammans, säger Sofie Halsius, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland, i ett pressmeddelande.