09 jan 2014 22:00

07 jan 2015 12:08

M vill utreda psykiatrivård via internet

Moderaterna Annika Tännström och Marith Hesse vill att regionen ska utreda möjligheterna till behandling för unga med kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet.

I motionen till regionfullmäktige betonar de moderata politikerna att behovet av barn- och ungdomspsykiatri är stort och att de nuvarande resurserna inte räcker till. Därför vill duon att arbetsformerna för elevhälsan, primärvården och den specialiserade vården för unga som lider av psykisk ohälsa ska ses över.

– Det är även viktigt att arbetet med internetbaserad vård inom området präglas av nationell samordning, skriver Tennström och Hesse.

Moderaterna Annika Tännström och Marith Hesse vill att regionen ska utreda möjligheterna till behandling för unga med kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet.

I motionen till regionfullmäktige betonar de moderata politikerna att behovet av barn- och ungdomspsykiatri är stort och att de nuvarande resurserna inte räcker till. Därför vill duon att arbetsformerna för elevhälsan, primärvården och den specialiserade vården för unga som lider av psykisk ohälsa ska ses över.

– Det är även viktigt att arbetet med internetbaserad vård inom området präglas av nationell samordning, skriver Tennström och Hesse.