14 sep 2018 09:16

14 sep 2018 09:16

Tur i oturen vid singelolycka

GREVBY: Singelolycka på E20

Tjugo i åtta på fredagsmorgonen inträffade en singelolycka i södergående riktning på E20 i höjd med infarten till Tjos, norr om Mariestad.

Enligt uppgift ska bilisten väjt för ett rådjur, varpå bilen körde i vajerräcket i dikeskanten. Singelolyckan föranledde inga personskador och räddningsstyrkan behövde inte göra någon insats.

Bilen fick omfattande plåtskador och fick bärgas från platsen.

Enligt uppgift ska bilisten väjt för ett rådjur, varpå bilen körde i vajerräcket i dikeskanten. Singelolyckan föranledde inga personskador och räddningsstyrkan behövde inte göra någon insats.

Bilen fick omfattande plåtskador och fick bärgas från platsen.