13 sep 2018 15:28

13 sep 2018 15:28

Färre arbetslösa i Norra Skaraborg

NORRA SKARABORG: Högkonjunkturen bidrar till att fler kommer ut i arbete

Arbetslösheten minskar, såväl på riksnivå som lokalt. I Mariestad ligger andelen arbetslösa under både riks- och länssnittet. Främst minskar arbetslösheten bland unga.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror var totalt 341 982 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av augusti månad i år, vilket motsvarar 6,9 procent av den registrerade arbetskraften i Sverige. Motsvarande andel för augusti i fjol var 7,4 procent. Ungdomsarbetslösheten har i sin tur sjunkit från fjolårets 10,3 procent till 8,9.

I Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) sjönk arbetslösheten både totalt och för unga. I Mariestad ligger arbetslösheten på 5,6 procent, vilket motsvarar 627 personer och är en minskning med 0,9 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten minskar med 1,5 procentenheter i Mariestad till 7,6 procent och med 3,3 procentenheter i Töreboda till 12,7 procent.

– Vi ser jättepositivt på de här siffrorna. Det är inte många ungdomar som är arbetslösa i dag, säger Markus Karlsson, arbetsgivaransvarig på Arbetsförmedlingen i MTG.

– Ser man procentuellt på det hela får man en bild, tittar man på antalet ungdomar får man en annan. I Gullspång där siffran är betydligt högre (16,9 procent) kan man tro att det råder massarbetslöshet men där pratar vi om 36 ungdomar som i dag är arbetslösa.

Råder kompetensbrist

Totalt inom MTG är 1 200 personer inskrivna som arbetslösa varav 200 är ungdomar.

– Det blir färre arbetslösa ungdomar för varje studentomgång. Det har inte varit jättemånga som har skrivit in sig under sommaren och i goda konjunkturer är det ungdomar som får jobb snabbast.

Karlsson pekar just på högkonjunkturen som en bidragande faktor till att allt fler kommer ut på arbetsmarknaden.

– Det går bra överallt. Alla branscher upplever högtryck, inte minst industrin som går på högvarv, säger han och berättar vidare att många företag upplever att det är svårt att hitta kompetent personal.

– Det råder en stor kompetensbrist nu, det är det ingen tvekan om.

Hur arbetar ni inför en kommande lågkonjunktur?

– Det kommer att komma, men nu är vi inte där än. Men det gäller att jobba med de utmaningar vi har. Vi måste stärka de som behöver mest hjälp, syftet är att stärka dem oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror var totalt 341 982 personer inskrivna som arbetslösa i slutet av augusti månad i år, vilket motsvarar 6,9 procent av den registrerade arbetskraften i Sverige. Motsvarande andel för augusti i fjol var 7,4 procent. Ungdomsarbetslösheten har i sin tur sjunkit från fjolårets 10,3 procent till 8,9.

I Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) sjönk arbetslösheten både totalt och för unga. I Mariestad ligger arbetslösheten på 5,6 procent, vilket motsvarar 627 personer och är en minskning med 0,9 procentenheter. Ungdomsarbetslösheten minskar med 1,5 procentenheter i Mariestad till 7,6 procent och med 3,3 procentenheter i Töreboda till 12,7 procent.

– Vi ser jättepositivt på de här siffrorna. Det är inte många ungdomar som är arbetslösa i dag, säger Markus Karlsson, arbetsgivaransvarig på Arbetsförmedlingen i MTG.

– Ser man procentuellt på det hela får man en bild, tittar man på antalet ungdomar får man en annan. I Gullspång där siffran är betydligt högre (16,9 procent) kan man tro att det råder massarbetslöshet men där pratar vi om 36 ungdomar som i dag är arbetslösa.

Råder kompetensbrist

Totalt inom MTG är 1 200 personer inskrivna som arbetslösa varav 200 är ungdomar.

– Det blir färre arbetslösa ungdomar för varje studentomgång. Det har inte varit jättemånga som har skrivit in sig under sommaren och i goda konjunkturer är det ungdomar som får jobb snabbast.

Karlsson pekar just på högkonjunkturen som en bidragande faktor till att allt fler kommer ut på arbetsmarknaden.

– Det går bra överallt. Alla branscher upplever högtryck, inte minst industrin som går på högvarv, säger han och berättar vidare att många företag upplever att det är svårt att hitta kompetent personal.

– Det råder en stor kompetensbrist nu, det är det ingen tvekan om.

Hur arbetar ni inför en kommande lågkonjunktur?

– Det kommer att komma, men nu är vi inte där än. Men det gäller att jobba med de utmaningar vi har. Vi måste stärka de som behöver mest hjälp, syftet är att stärka dem oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur.

  • Markus Jacobsson