08 aug 2018 17:42

08 aug 2018 17:42

Två män dömda för häleri

TING: Frias från verktygsstöld

Två män i 40-årsåldern från Gullspångs kommun respektive Töreboda kommun har vid Skaraborgs tingsrätt dömts för häleri. Gullpångsbon dömdes även för grov olovlig körning och överträdelse av kontaktförbud.

Av utredningen framgår att någon eller några i juli månad tog sig in i lokaler som tillhörde företaget Vänerhamn AB i Otterbäcken. Därifrån stals verktyg, verktygslådor, en domkraft, kablar, samt en lätt lastbil.

Senare återfanns stöldgods från Vänerhamn i Törebodabons fastighet.

Enligt åtalet misstänktes de båda männen vara inblandade i stölden, men tingsrätten anser att bevisningen är otillräcklig.

Däremot bedömer rätten att, även om sakerna levererats av andra personer, är det uppenbart att Törebodabon förstått att det varit fråga om stöldgods. Han döms därmed för häleri och får ett fängelsestraff på en månad.

Gullspångsbon frias helt från åtal gällande stölden i Otterbäcken. Däremot döms han för tidigare förseelser gällande häleri av en verktygslåda, grov olovlig körning samt överträdelse av kontaktförbud.

Påföljden blev skyddstillsyn.

Av utredningen framgår att någon eller några i juli månad tog sig in i lokaler som tillhörde företaget Vänerhamn AB i Otterbäcken. Därifrån stals verktyg, verktygslådor, en domkraft, kablar, samt en lätt lastbil.

Senare återfanns stöldgods från Vänerhamn i Törebodabons fastighet.

Enligt åtalet misstänktes de båda männen vara inblandade i stölden, men tingsrätten anser att bevisningen är otillräcklig.

Däremot bedömer rätten att, även om sakerna levererats av andra personer, är det uppenbart att Törebodabon förstått att det varit fråga om stöldgods. Han döms därmed för häleri och får ett fängelsestraff på en månad.

Gullspångsbon frias helt från åtal gällande stölden i Otterbäcken. Däremot döms han för tidigare förseelser gällande häleri av en verktygslåda, grov olovlig körning samt överträdelse av kontaktförbud.

Påföljden blev skyddstillsyn.

  • Johan Eklöf