14 jun 2018 13:25

14 jun 2018 13:25

Bidrag till kulturhistorisk renovering i Gamla stan

MARIESTAD

Länsstyrelsen har beslutat att ge 40 000 kronor till renovering av en magasinsbyggnad vid fastigheten Älgen 6 i Mariestad.

Byggnaden är ett av de typiska uthusen i Gamla stan med ett högt kulturhistoriskt värde.

Enligt Länsstyrelsens beslut ska originalmaterialet bevaras i största möjliga mån och renoveringen ska utföras av någon med stor erfarenhet och kunskap på området.

Pengarna kommer att betalas ut under år 2018 och 2019. Den totala renoveringskostnaden beräknas bli 1,3 miljoner kronor.

Byggnaden är ett av de typiska uthusen i Gamla stan med ett högt kulturhistoriskt värde.

Enligt Länsstyrelsens beslut ska originalmaterialet bevaras i största möjliga mån och renoveringen ska utföras av någon med stor erfarenhet och kunskap på området.

Pengarna kommer att betalas ut under år 2018 och 2019. Den totala renoveringskostnaden beräknas bli 1,3 miljoner kronor.