13 jun 2018 20:04

13 jun 2018 20:04

Politiskt spel med gymnasieelever

MARIESTAD: FN-rollspel i Regionens hus

Skolterminen närmar sig sitt slut och det är hög tid att testa kunskaperna och förmågorna på Vadsboeleverna. På samhällsprogrammet fick de agera delegater i ett fiktivt FN-möte.

Ett hundratal första- och andraårselever från Vadsbogymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförde ett FN-rollspel i Regionsalen. 21 länder, varav delegationerna utgjordes av ett antal elever, fanns representerade under det två dagar långa mötet. De hade länge förberett sig inför rollspelet med kunskaper i flera ämnen och sitta lands förutsättningar.

Inför mötet hade de skrivit väl underbyggda resolutioner som de skulle presentera från talarstolen. Resolutionerna rörde fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling: jämställdhet, hälsa och välbefinnande, hållbar produktion och konsumtion samt bekämpande av klimatförändringen.

Liksom tidigare år hette mötesordföranden Jytte Pernby. Delegationernas resolutioner fick stöd, kritik och andra synpunkter från de andra länderna. När alla utlåtandena var klara gick man vidare till votering.

Programansvarige Johan Andersson var mycket nöjd med elevernas insatser.

– Jag är jätteimponerad. Jag hade aldrig ställt mig och talat så där när jag gick i gymnasiet. Det ligger mycket jobb bakom, men det blir så givande på slutet. De får mycket kunskap om samhällsämnet, och även självförtroende, lär sig tala med människor och stärker andra bitar än det samhällvetenskapliga.

Ett hundratal första- och andraårselever från Vadsbogymnasiets samhällsvetenskapliga program genomförde ett FN-rollspel i Regionsalen. 21 länder, varav delegationerna utgjordes av ett antal elever, fanns representerade under det två dagar långa mötet. De hade länge förberett sig inför rollspelet med kunskaper i flera ämnen och sitta lands förutsättningar.

Inför mötet hade de skrivit väl underbyggda resolutioner som de skulle presentera från talarstolen. Resolutionerna rörde fyra av FN:s globala mål för hållbar utveckling: jämställdhet, hälsa och välbefinnande, hållbar produktion och konsumtion samt bekämpande av klimatförändringen.

Liksom tidigare år hette mötesordföranden Jytte Pernby. Delegationernas resolutioner fick stöd, kritik och andra synpunkter från de andra länderna. När alla utlåtandena var klara gick man vidare till votering.

Programansvarige Johan Andersson var mycket nöjd med elevernas insatser.

– Jag är jätteimponerad. Jag hade aldrig ställt mig och talat så där när jag gick i gymnasiet. Det ligger mycket jobb bakom, men det blir så givande på slutet. De får mycket kunskap om samhällsämnet, och även självförtroende, lär sig tala med människor och stärker andra bitar än det samhällvetenskapliga.

  • Jesper Sydhagen