12 jun 2018 15:27

12 jun 2018 15:27

Mycket vatten går åt under torkan

MARIESTAD: Kommunerna uppmanar till sparsamhet

Värmen under maj månad har fått kommunernas vattenverk att jobba för högtryck. Med produktionen av dricksvatten långt över det normala tar nu kommunen till orda och uppmanar allmänheten att snåla mer med vattnet.

Efter en månad av hetta och torka utöver det vanliga har tillgången på rent vatten blivit osäker. På måndag förmiddag gick Mariestads, Gullspångs och Törebodas kommuner ut med en vädjan till allmänheten på sina hemsidor om att vara sparsamma med vattnet.

Kommunernas förbrukning i maj har legat ungefär 30 procent över den normala. Som mest har det dragit mot 40 procent. Riktigt så hög förbrukning har inte förekommit i området kring Gullspångs tätort, där siffran snarare legat på 10 procent över medel.

Produktionsgräns

Råvattnet till vattenverken tas från Vänern och Skagern och riskerar inte att ta slut. Däremot fungerar reningsprocessen på så sätt att verken knappt hinner producera den mängd drickbart vatten som förbrukas. De går för fullt och kapacitetsgränsen är nästan nådd.

På måndagen märktes en tydlig svängning i vattenförbrukningen. Men den plötsliga lägre nivån berodde inte på kommunernas uppmaning, utan snarare på nederbörden som föll under natten vilket fått människor att avstå från bevattning. Den mängd som föll under måndagen anses dock inte förändrat läget på längre sikt.

Liten effekt

Michael Nordin, teknisk chef på MTG-kommunerna, säger att skurar som faller över enstaka dagar inte har någon större betydelse för förbrukningen. Det krävs mer kontinuerliga regnfall för att ge långvariga effekter på grönområden och odlingar.

Han hoppas att allmänheten kommer hörsamma uppmaningen att vara mer sparsamma med dricksvattnet.

Hur vanligt är det att kommunen går ut med en sådan här vädjan?

– Det är ganska unikt. Förra året infördes bevattningsförbud i Lugnås på grund av låga grundvattenförråd. Nu har vi inte det problemet, utan det är verket som inte klarar av att producera.

Kan bevattningsförbud bli aktuellt?

– Om inte vår vädjan skulle räcka. Vi måste ha marginaler i produktionen, men vi tror att Mariestads kommuninvånare är lyhörda och extra försiktiga.

För att minska vattenförbrukningen vill kommunen nå ut med tre rekommendationer till allmänheten. Man bör inte vattna gräsmattan. Om man ska bevattna bör man tillvarata regnvatten för det syftet. Dessutom bör man duscha i stället för att fylla upp badkar.

Efter en månad av hetta och torka utöver det vanliga har tillgången på rent vatten blivit osäker. På måndag förmiddag gick Mariestads, Gullspångs och Törebodas kommuner ut med en vädjan till allmänheten på sina hemsidor om att vara sparsamma med vattnet.

Kommunernas förbrukning i maj har legat ungefär 30 procent över den normala. Som mest har det dragit mot 40 procent. Riktigt så hög förbrukning har inte förekommit i området kring Gullspångs tätort, där siffran snarare legat på 10 procent över medel.

Produktionsgräns

Råvattnet till vattenverken tas från Vänern och Skagern och riskerar inte att ta slut. Däremot fungerar reningsprocessen på så sätt att verken knappt hinner producera den mängd drickbart vatten som förbrukas. De går för fullt och kapacitetsgränsen är nästan nådd.

På måndagen märktes en tydlig svängning i vattenförbrukningen. Men den plötsliga lägre nivån berodde inte på kommunernas uppmaning, utan snarare på nederbörden som föll under natten vilket fått människor att avstå från bevattning. Den mängd som föll under måndagen anses dock inte förändrat läget på längre sikt.

Liten effekt

Michael Nordin, teknisk chef på MTG-kommunerna, säger att skurar som faller över enstaka dagar inte har någon större betydelse för förbrukningen. Det krävs mer kontinuerliga regnfall för att ge långvariga effekter på grönområden och odlingar.

Han hoppas att allmänheten kommer hörsamma uppmaningen att vara mer sparsamma med dricksvattnet.

Hur vanligt är det att kommunen går ut med en sådan här vädjan?

– Det är ganska unikt. Förra året infördes bevattningsförbud i Lugnås på grund av låga grundvattenförråd. Nu har vi inte det problemet, utan det är verket som inte klarar av att producera.

Kan bevattningsförbud bli aktuellt?

– Om inte vår vädjan skulle räcka. Vi måste ha marginaler i produktionen, men vi tror att Mariestads kommuninvånare är lyhörda och extra försiktiga.

För att minska vattenförbrukningen vill kommunen nå ut med tre rekommendationer till allmänheten. Man bör inte vattna gräsmattan. Om man ska bevattna bör man tillvarata regnvatten för det syftet. Dessutom bör man duscha i stället för att fylla upp badkar.

  • Jesper Sydhagen