10 jun 2018 06:00

10 jun 2018 06:00

Står fast om vindkraft

MARIESTAD: Kommunen fick avslag om vindkraftsetablering

En planerad vindkraftspark vid Västra Kinneskogen i närheten av Lugnås upprörde känslor lokalt. I november 2017 överklagade kommunen ett länsstyrelsebeslut om etablering. Mark- och miljödomstolen avslog klagan och åsikterna om vad som gäller är delade.

Turerna kring vindkraftsparken går ett antal år tillbaka. I juni 2014 sa Mariestads kommunfullmäktige ja till Vasa Vind AB:s ansökan om att få etablera en vindkraftspark med maximalt tolv verk vid Västra Kinneskogen. Som reaktion på detta bildades en förening med ett par hundra privatpersoner som motsatte sig beslutet.

I september förra året beviljade Miljöprövningsdelegationen bolagets ansökan, men vid det laget hade kommunen vänt i frågan.

Överklagande

I sitt överklagande till Mark- och miljödomstolen som skickades in i november vill kommunen att tillståndet ska upphävas. Kommunstyrelsen hävdar att tillståndet inte gäller på grund av ändrade förutsättningar.

Enligt en reviderad vindbruksplan som godkändes i samband med beslutet om tillstyrkan 2014 ska avståndet från kraftverken till bostäder och fritidsbebyggelse vara minst 900 meter och ljudnivån inte högre än 35 decibel.

Avslag

I mars avslog dock Mark- och miljödomstolen kommunens överklagan med bedömningen att kommunfullmäktige 2014 tillstyrkte ansökan utan några särskilda villkor. Den anser att den reviderade vindbruksplanen inte gäller, utan att det är den föregående från 2010 som fortfarande är aktuell. Kommunens överklagan stämde, enligt domstolen, således inte överens med de faktiska förhållandena.

Mariestads kommun har fått ett föreläggande att yttra sig huruvida kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftsparken eller inte.

Viker sig inte

Oppositionsrådet Janne Jansson (S) säger att kommunen inte kommer vika sig i frågan och bestämt hävda avståndsregeln.

– Vi kommer lämna in en skrivning om att man ska ta hänsyn till de här begränsningarna. Vi vidhåller det fullmäktige beslutat och det är det vi får förhålla oss till.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), den enda fullmäktigeledamoten som yrkade på att avslå ansökan 2014, insisterar också på att den reviderade vindbruksplanen gäller.

– Vi har redan tagit beslut i fullmäktige utifrån de skyddsavstånd och de bullerkrav vi har satt – det är det som gäller i vårt fullmäktigebeslut. Jag kan inte förstå varför vi ska behöva yttra oss en gång till i en fråga som vi har varit eniga om i fullmäktige – frånsett en ledamot och det var visst jag, säger han.

Hot mot fladdermöss

Inte förrän kommunen gett sitt yttrande kan ärendet behandlas vidare. Även Vasa Vind överklagade i november 2017 med önskan om att ett villkor i beslutet ska ändras. Villkoret rör skyddsåtgärder i verksamheten med avsikt att undvika skada fladdermöss, vilket bolaget inte anser är nödvändigt.

Mark- och miljödomstolen har även överklaganden från föreningar, organisation och närboende att ta itu med.

– Vi kommer gå igenom dem en efter en för att se om har rätt att klaga på det här beslutet. Men vi har inte kommit så långt i vår prövning, utan vi vill få klarhet i frågan om tillstyrkan först innan vi går vidare, säger Osman Djibril, beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen.

– När den frågan är klarlagd, beroende på utgången, kommer målet att avgöras, antingen direkt på handlingarna eller så kommer vi hålla sammanträde och syn på platsen.

Kommunen har till den 25 september att yttra sig.

Turerna kring vindkraftsparken går ett antal år tillbaka. I juni 2014 sa Mariestads kommunfullmäktige ja till Vasa Vind AB:s ansökan om att få etablera en vindkraftspark med maximalt tolv verk vid Västra Kinneskogen. Som reaktion på detta bildades en förening med ett par hundra privatpersoner som motsatte sig beslutet.

I september förra året beviljade Miljöprövningsdelegationen bolagets ansökan, men vid det laget hade kommunen vänt i frågan.

Överklagande

I sitt överklagande till Mark- och miljödomstolen som skickades in i november vill kommunen att tillståndet ska upphävas. Kommunstyrelsen hävdar att tillståndet inte gäller på grund av ändrade förutsättningar.

Enligt en reviderad vindbruksplan som godkändes i samband med beslutet om tillstyrkan 2014 ska avståndet från kraftverken till bostäder och fritidsbebyggelse vara minst 900 meter och ljudnivån inte högre än 35 decibel.

Avslag

I mars avslog dock Mark- och miljödomstolen kommunens överklagan med bedömningen att kommunfullmäktige 2014 tillstyrkte ansökan utan några särskilda villkor. Den anser att den reviderade vindbruksplanen inte gäller, utan att det är den föregående från 2010 som fortfarande är aktuell. Kommunens överklagan stämde, enligt domstolen, således inte överens med de faktiska förhållandena.

Mariestads kommun har fått ett föreläggande att yttra sig huruvida kommunfullmäktige tillstyrker vindkraftsparken eller inte.

Viker sig inte

Oppositionsrådet Janne Jansson (S) säger att kommunen inte kommer vika sig i frågan och bestämt hävda avståndsregeln.

– Vi kommer lämna in en skrivning om att man ska ta hänsyn till de här begränsningarna. Vi vidhåller det fullmäktige beslutat och det är det vi får förhålla oss till.

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), den enda fullmäktigeledamoten som yrkade på att avslå ansökan 2014, insisterar också på att den reviderade vindbruksplanen gäller.

– Vi har redan tagit beslut i fullmäktige utifrån de skyddsavstånd och de bullerkrav vi har satt – det är det som gäller i vårt fullmäktigebeslut. Jag kan inte förstå varför vi ska behöva yttra oss en gång till i en fråga som vi har varit eniga om i fullmäktige – frånsett en ledamot och det var visst jag, säger han.

Hot mot fladdermöss

Inte förrän kommunen gett sitt yttrande kan ärendet behandlas vidare. Även Vasa Vind överklagade i november 2017 med önskan om att ett villkor i beslutet ska ändras. Villkoret rör skyddsåtgärder i verksamheten med avsikt att undvika skada fladdermöss, vilket bolaget inte anser är nödvändigt.

Mark- och miljödomstolen har även överklaganden från föreningar, organisation och närboende att ta itu med.

– Vi kommer gå igenom dem en efter en för att se om har rätt att klaga på det här beslutet. Men vi har inte kommit så långt i vår prövning, utan vi vill få klarhet i frågan om tillstyrkan först innan vi går vidare, säger Osman Djibril, beredningsjurist på Mark- och miljödomstolen.

– När den frågan är klarlagd, beroende på utgången, kommer målet att avgöras, antingen direkt på handlingarna eller så kommer vi hålla sammanträde och syn på platsen.

Kommunen har till den 25 september att yttra sig.

  • Jesper Sydhagen