15 maj 2018 15:48

15 maj 2018 15:48

Ordföranden vill ha färre medarbetare

VÄSTRA GÖTALAND: Regionstyrelsen behandlade delårsrapporten

I mars förra året hade regionen 53 887 anställda. Ett år senare är det 1 309 fler.
– Det är för många, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).

Siffrorna blev aktuella då regionstyrelsen behandlade delårsrapporten per mars. Magnusson konstaterade att det är fler händer i vården än någonsin, men likväl färre vårdplatser.

– Det måste vara något organisatoriskt fel, vi räknar med att personalstyrkan minskar bland icke vårdpersonal. Men det blir inga uppsägningar.

Främst är det bland undersköterskor, läkare, rehabilitering och förebyggande samt administration som antalet ökar.

Samtidigt ökar kostnaden för bemanningsföretag. Efter tre månader var summan 169 miljoner, vilket var 25 miljoner mer än under samma tid 2017. Primärvården stod för 59 av miljonerna.

– Utan bemanningsföretagen skulle primärvården nästan stanna. Att vara utan bemanningspersonal är en illusion, säger Magnusson.

Hur ska ni minska beroendet?

– Vi går vidare med jobbet att bli landets bästa offentliga arbetsgivare.

Efter tre månader har sjukhusen i regionen ekonomiska underskott, bland annat har Skaraborgs sjukhus ett minus på 43,6 miljoner. Prognosen för helåret är -75 och det har tagits fram åtgärdsplaner. Inte minst ska kostnaden för bemanningsföretag minska.

– Skas gör åtgärder, vi tror att de kommer att lyckas. Vi hade en dragning med ledningen förra veckan, vi kanske inte tror att det ska vara noll på alla rader vid årsskiftet men de ska i alla fall vara i linje med det.

Sahlgrenska hade ett underskott på 97 miljoner efter årets tre första månader. Enligt prognosen ska det handla om ett litet överskott när året är slut, vilket är en anmärkningsvärd utveckling.

– Sahlgrenska har gjort en rad åtgärder. Det räcker att de är lite restriktiva med anställningar; de släppte på för mycket i ett tidigare skede.

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) är oroad över utvecklingen för sjukhusen.

– Basverksamheten underfinansieras, alla sjukhusen har underskott, produktionen går ned och kostnaderna ökar. Det är dålig politik.

Siffrorna blev aktuella då regionstyrelsen behandlade delårsrapporten per mars. Magnusson konstaterade att det är fler händer i vården än någonsin, men likväl färre vårdplatser.

– Det måste vara något organisatoriskt fel, vi räknar med att personalstyrkan minskar bland icke vårdpersonal. Men det blir inga uppsägningar.

Främst är det bland undersköterskor, läkare, rehabilitering och förebyggande samt administration som antalet ökar.

Samtidigt ökar kostnaden för bemanningsföretag. Efter tre månader var summan 169 miljoner, vilket var 25 miljoner mer än under samma tid 2017. Primärvården stod för 59 av miljonerna.

– Utan bemanningsföretagen skulle primärvården nästan stanna. Att vara utan bemanningspersonal är en illusion, säger Magnusson.

Hur ska ni minska beroendet?

– Vi går vidare med jobbet att bli landets bästa offentliga arbetsgivare.

Efter tre månader har sjukhusen i regionen ekonomiska underskott, bland annat har Skaraborgs sjukhus ett minus på 43,6 miljoner. Prognosen för helåret är -75 och det har tagits fram åtgärdsplaner. Inte minst ska kostnaden för bemanningsföretag minska.

– Skas gör åtgärder, vi tror att de kommer att lyckas. Vi hade en dragning med ledningen förra veckan, vi kanske inte tror att det ska vara noll på alla rader vid årsskiftet men de ska i alla fall vara i linje med det.

Sahlgrenska hade ett underskott på 97 miljoner efter årets tre första månader. Enligt prognosen ska det handla om ett litet överskott när året är slut, vilket är en anmärkningsvärd utveckling.

– Sahlgrenska har gjort en rad åtgärder. Det räcker att de är lite restriktiva med anställningar; de släppte på för mycket i ett tidigare skede.

Oppositionsrådet Alex Bergström (S) är oroad över utvecklingen för sjukhusen.

– Basverksamheten underfinansieras, alla sjukhusen har underskott, produktionen går ned och kostnaderna ökar. Det är dålig politik.