16 apr 2018 13:45

16 apr 2018 13:45

Törebodabo friades från insideråtal

TINGET: Samtliga fyra inblandade frikändes

Den 33-årige Törebodabon frikändes liksom de tre medåtalade när Stockholms tingsrätts dom i ett uppmärksammat insidermål offentliggjordes på måndagen.

Det var i början av mars månad som åklagaren väckte åtal i Stockholms tingsrätt mot fyra män som suttit häktade sedan den 2 februari.

Utöver Törebodabon var de åtalade en 69-årig man från Västsverige (i åtalet utpekad som huvudman), dennes 31-åriga son boende i Stockholm samt en 36-årig stockholmare.

Enligt utredningen som tog sin tid skulle huvudmannen, som satt i styrelsen för ett aktiebolag som skulle köpas, ha läckt information om förvärvet till sonen som skulle ha vidarebefordrat den hemliga informationen till de övriga.

Sådana tilltag, insiderbrott, är förbjudna enligt lagen och kan ge upp till sex års fängelse om brottet är synnerligen grovt.

Törebodabon avyttrade i december 2017 aktier för 2,1 miljoner i det aktuella företaget – med en beräknad vinst på drygt 700 000 kronor.

Åklagaren yrkade i sin stämningsansökan till tingsrätten att Törebodabon skulle betala tillbaka vinstsumman plus en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor.

I polisförhör nekade samtliga fyra åtalade till brott.

På måndagen kom domen från Stockholms tingsrätt i det uppmärksammade målet. Den innebär att samtliga fyra åtalade frikänns från brottet de åtalats för.

Huruvida de kommer att begära skadestånd för tiden de suttit anhållna och häktade, återstår att se. Domen kan överklagas till högre instans senast den 5 maj och först när hovrätten sagt sitt (ifall det blir ett överklagande) och det även där handlar om frikännade kan skadeståndsfrågan bli aktuell.

Det var i början av mars månad som åklagaren väckte åtal i Stockholms tingsrätt mot fyra män som suttit häktade sedan den 2 februari.

Utöver Törebodabon var de åtalade en 69-årig man från Västsverige (i åtalet utpekad som huvudman), dennes 31-åriga son boende i Stockholm samt en 36-årig stockholmare.

Enligt utredningen som tog sin tid skulle huvudmannen, som satt i styrelsen för ett aktiebolag som skulle köpas, ha läckt information om förvärvet till sonen som skulle ha vidarebefordrat den hemliga informationen till de övriga.

Sådana tilltag, insiderbrott, är förbjudna enligt lagen och kan ge upp till sex års fängelse om brottet är synnerligen grovt.

Törebodabon avyttrade i december 2017 aktier för 2,1 miljoner i det aktuella företaget – med en beräknad vinst på drygt 700 000 kronor.

Åklagaren yrkade i sin stämningsansökan till tingsrätten att Törebodabon skulle betala tillbaka vinstsumman plus en sanktionsavgift på 1,5 miljoner kronor.

I polisförhör nekade samtliga fyra åtalade till brott.

På måndagen kom domen från Stockholms tingsrätt i det uppmärksammade målet. Den innebär att samtliga fyra åtalade frikänns från brottet de åtalats för.

Huruvida de kommer att begära skadestånd för tiden de suttit anhållna och häktade, återstår att se. Domen kan överklagas till högre instans senast den 5 maj och först när hovrätten sagt sitt (ifall det blir ett överklagande) och det även där handlar om frikännade kan skadeståndsfrågan bli aktuell.

  • C. Lundh