13 mar 2018 16:26

13 mar 2018 16:26

TBE-frågan går vidare

VÄSTRA GÖTALAND: Ny bordläggning av känsligt ärende

Ökad information om risken att drabbas av den fästingburna sjukdomen TBE ska få fler att vaccinera sig.

I höstas stod det klart att själva vaccinationen inte skulle bli subventionerad. Den grönblå majoriteten i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, köpte inte Socialdemokraternas yrkande men gav ett uppdrag om att ta fram förslag för att minska antalet som insjuknar (60 under 2017) i TBE i regionen. Under tisdagen var det ett informationsärende, S yrkade på att det ska göras en samhällsekonomisk analys.

– S får lyfta ärendet vid nästa möte, då kan vi också tänka till ännu en gång, säger Jonas Andersson (L), ordförande för HSS.

Informationsbiten är viktig och smittskyddet har, oavsett vilket beslut HSS tar, tagit fram tydligare riskkartor som ska användas i en informationskampanj.

– Ska man ge sig på ett större vaccinationsprogram rör det sig om stora pengar. Frågan är hur vi får den största samhällsekonomiska nyttan.

Regionmajoriteten vill införa ett elektroniskt frikort för högkostnadsskydd även för sjukresor. Inte minst för att patienten inte ska behöva ta ansvar för att det blir korrekt. Ett elektroniskt frikort för sjukbesök är på väg att införas.

– Det är väl så angeläget att ha ett frikort för sjukresor.

Ärendet om koncentration av den planerade sällanvården bordlades då MBL-förhandlingen med facken dagen innan blev bordlagd.

– Det kommer att ske någon form av risk- och konsekvensanalys, men vi känner oss trygga med att samtliga medicinska sektorsråd och förvaltningar är positiva till planen, säger Jonas Andersson.

HSS förlänger projektet med sms-livräddare till och med 31 maj 2020 och projektet delfinansieras med drygt två miljoner kronor.

I höstas stod det klart att själva vaccinationen inte skulle bli subventionerad. Den grönblå majoriteten i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, HSS, köpte inte Socialdemokraternas yrkande men gav ett uppdrag om att ta fram förslag för att minska antalet som insjuknar (60 under 2017) i TBE i regionen. Under tisdagen var det ett informationsärende, S yrkade på att det ska göras en samhällsekonomisk analys.

– S får lyfta ärendet vid nästa möte, då kan vi också tänka till ännu en gång, säger Jonas Andersson (L), ordförande för HSS.

Informationsbiten är viktig och smittskyddet har, oavsett vilket beslut HSS tar, tagit fram tydligare riskkartor som ska användas i en informationskampanj.

– Ska man ge sig på ett större vaccinationsprogram rör det sig om stora pengar. Frågan är hur vi får den största samhällsekonomiska nyttan.

Regionmajoriteten vill införa ett elektroniskt frikort för högkostnadsskydd även för sjukresor. Inte minst för att patienten inte ska behöva ta ansvar för att det blir korrekt. Ett elektroniskt frikort för sjukbesök är på väg att införas.

– Det är väl så angeläget att ha ett frikort för sjukresor.

Ärendet om koncentration av den planerade sällanvården bordlades då MBL-förhandlingen med facken dagen innan blev bordlagd.

– Det kommer att ske någon form av risk- och konsekvensanalys, men vi känner oss trygga med att samtliga medicinska sektorsråd och förvaltningar är positiva till planen, säger Jonas Andersson.

HSS förlänger projektet med sms-livräddare till och med 31 maj 2020 och projektet delfinansieras med drygt två miljoner kronor.