13 mar 2018 15:23

13 mar 2018 15:23

Satsning på folkhögskolor

VÄSTRA GÖTALAND: 1 200 nya studieplatser

Regionledningen vill öka antalet utbildningsplatser på folkhögskolorna och hoppas på 1 200 nya studieplatser under 2018.

Förra året blev det 350 extra platser vid folkhögskolorna i Västra Götaland, sedan staten och regionen (4,7 miljoner) tillsammans finansierat platserna.

– Ni vill vi öka anslaget med 16,8 miljoner. På så vis möjliggör vi en ökning under 2018 med ytterligare 1 200 studieplatser, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) i ett pressmeddelande.

Regionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland, samt två som har försöksverksamhet. Samtliga finns med i satsningen.

För att skapa 1 200 platser krävs att regionen går in med 16,8 miljoner under 2019 för att kompensera folkhögskolorna.

– Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, tillägger Johnny Magnusson.

Förra året blev det 350 extra platser vid folkhögskolorna i Västra Götaland, sedan staten och regionen (4,7 miljoner) tillsammans finansierat platserna.

– Ni vill vi öka anslaget med 16,8 miljoner. På så vis möjliggör vi en ökning under 2018 med ytterligare 1 200 studieplatser, säger regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M) i ett pressmeddelande.

Regionen äger sex folkhögskolor. I dagsläget finns det 16 rörelseägda folkhögskolor i Västra Götaland, samt två som har försöksverksamhet. Samtliga finns med i satsningen.

För att skapa 1 200 platser krävs att regionen går in med 16,8 miljoner under 2019 för att kompensera folkhögskolorna.

– Det skulle främst gynna personer som står långt från arbetsmarknaden, inte minst unga arbetslösa utan fullföljd grundskole- eller gymnasieutbildning, tillägger Johnny Magnusson.