10 mar 2018 11:00

10 mar 2018 11:00

Plus och minus för MT

MARIESTAD

Den sjunkande upplagetrenden fortsätter, men samtidigt nås fler av MT. Detta enligt färsk tidningsstatistik.

Nu har siffrorna kommit: Statistiken som ger tidningsutgivarna ett kvitto på hur den egna verksamheten gått under 2017. Dels mäts upplagorna, alltså hur många tidningar som ges ut varje dag, dels redovisas hur många människor som nås av tidningen.

Enligt dessa siffror fortsätter Mariestads-Tidningens upplaga att sjunka något, närmare bestämt med 3,7 procent; från 10 700 till 10 300.

– Det är en besvärlig tid, säger Mariestads-Tidningens chefredaktör Karin Eriksson. Det är viktigt att hålla upplagan. Men minskningen är liten och jag är glad att vi håller ställningarna jämfört med landet i övrigt.

Samtidigt tittar Karin Eriksson kanske hellre på statistiken som visar tidningens räckvidd. Den har nämligen ökat. Varje nummer av MT når i genomsnitt 25 000 personer, vilket är en ökning med fyra procent under året.

– Vi vill nå många och det gör vi, bland annat genom att vi jobbar aktivt digitalt.

Statistiken presenteras av TS (upplagan) och Orvesto konsument (räckvidden).

Nu har siffrorna kommit: Statistiken som ger tidningsutgivarna ett kvitto på hur den egna verksamheten gått under 2017. Dels mäts upplagorna, alltså hur många tidningar som ges ut varje dag, dels redovisas hur många människor som nås av tidningen.

Enligt dessa siffror fortsätter Mariestads-Tidningens upplaga att sjunka något, närmare bestämt med 3,7 procent; från 10 700 till 10 300.

– Det är en besvärlig tid, säger Mariestads-Tidningens chefredaktör Karin Eriksson. Det är viktigt att hålla upplagan. Men minskningen är liten och jag är glad att vi håller ställningarna jämfört med landet i övrigt.

Samtidigt tittar Karin Eriksson kanske hellre på statistiken som visar tidningens räckvidd. Den har nämligen ökat. Varje nummer av MT når i genomsnitt 25 000 personer, vilket är en ökning med fyra procent under året.

– Vi vill nå många och det gör vi, bland annat genom att vi jobbar aktivt digitalt.

Statistiken presenteras av TS (upplagan) och Orvesto konsument (räckvidden).