10 mar 2018 12:11

10 mar 2018 12:11

Mariestad får del av EU-miljoner

MARIESTAD: Skärgård, husbilar och grönsaksodling

Längre turistsäsong, fler aktiviteter, bättre informationsmaterial ... Mottagarna av EU:s landsbygdsutvecklingspengar saknar inte idéer och planer. Av 2,5 utdelade miljoner hamnar nära 1,5 inom Mariestads gränser.

EU:s pengar till utveckling av landsbygden ska fördelas och nu har Leader Nordvästra Skaraborg gjort sin prioritering. Av fem mottagare på totalt 2,5 miljoner kronor finns tre i Mariestads kommun; Husbilsdestinationen Mariestad, Skärgårdsriket Torsö samt grönsaksodling i Rörsås.

Det är Jordbruksverket som fattar det formella beslutet om utdelningen.

Fler anledningar

Projektet Husbilsdestinationen Mariestad får 900 000 kronor under en 2,5-årsperiod. För dessa ska kommunen jobba med att lyfta fram vår och höst som besökssäsonger, berättar turistchef Lotta Samuelsson:

– Vi utgår från husbilsgästerna, men det gäller förstås alla besökare. Vi vill visa att det finns saker att göra här, inte bara på sommaren.

För att nå turisterna ska man ta hjälp av kortfilmer, appar och nya kommunikationskanaler.

Hittills har ställplatserna i sig varit en viktig orsak till att husbilsturisterna sökt sig hit. I projektet ingår inte att skapa större eller fler ställplatser, utan istället att ge besökarna fler anledningar att komma till Mariestad. Befintliga evenemang ska förfinas, men i projektet vill man också skapa nya. Samuelsson nämner husbilsbingo och privat guidning av lokalbefolkning (”meet the locals”) som exempel. Redan i höst ska de första aktiviteterna sjösättas.

Turistpaket på öarna

440 000 kronor går till Skärgårdsriket Torsö, där företag och föreningar samverkar för att kunna erbjuda besökare fyra olika paketlösningar.

– Det handlar om båtcharter, vandring, cykling och hälsa, förklarar projektledare och samordnare Johanna Ekekrantz på Hushållningssällskapet.

Hamnkrogen Laxhall är projektägare och restaurangen blir navet som alla paket utgår från. För pengarna ska man ta fram bra underlag för informationsmaterial och även testa paketen, som kommer att bli köpbara till säsongen 2020.

– Nu jobbar vi för att få en fin slutprodukt – pengarna hjälper till, men det är framför allt energin och engagemanget hos Torsöborna som åstadkommer den.

Grönsaker i ”kasse”

Den tredje mottagaren av landsbygdsutvecklingspengarna är Jenny Johansson i Rörsås. Hon bedriver sedan tidigare biodling och grönsaksodling i mindre skala. Nu får hon 124 000 kronor för att utveckla det.

Tanken är att göra ett försök med grönsaksprenumeration under kommande säsong.

– Jag vill få folk att upptäcka att grönsaker inte bara är sallad, tomat och gurka och ge dem chansen att våga prova något nytt, berättar Jenny Johansson. Det är viktigt att hitta nya användningsområden.

I projektet ingår att till nästa säsong testa vinterodling. Till det behövs bland annat viltstängsel och bågväxthus med lysrör.

EU:s pengar till utveckling av landsbygden ska fördelas och nu har Leader Nordvästra Skaraborg gjort sin prioritering. Av fem mottagare på totalt 2,5 miljoner kronor finns tre i Mariestads kommun; Husbilsdestinationen Mariestad, Skärgårdsriket Torsö samt grönsaksodling i Rörsås.

Det är Jordbruksverket som fattar det formella beslutet om utdelningen.

Fler anledningar

Projektet Husbilsdestinationen Mariestad får 900 000 kronor under en 2,5-årsperiod. För dessa ska kommunen jobba med att lyfta fram vår och höst som besökssäsonger, berättar turistchef Lotta Samuelsson:

– Vi utgår från husbilsgästerna, men det gäller förstås alla besökare. Vi vill visa att det finns saker att göra här, inte bara på sommaren.

För att nå turisterna ska man ta hjälp av kortfilmer, appar och nya kommunikationskanaler.

Hittills har ställplatserna i sig varit en viktig orsak till att husbilsturisterna sökt sig hit. I projektet ingår inte att skapa större eller fler ställplatser, utan istället att ge besökarna fler anledningar att komma till Mariestad. Befintliga evenemang ska förfinas, men i projektet vill man också skapa nya. Samuelsson nämner husbilsbingo och privat guidning av lokalbefolkning (”meet the locals”) som exempel. Redan i höst ska de första aktiviteterna sjösättas.

Turistpaket på öarna

440 000 kronor går till Skärgårdsriket Torsö, där företag och föreningar samverkar för att kunna erbjuda besökare fyra olika paketlösningar.

– Det handlar om båtcharter, vandring, cykling och hälsa, förklarar projektledare och samordnare Johanna Ekekrantz på Hushållningssällskapet.

Hamnkrogen Laxhall är projektägare och restaurangen blir navet som alla paket utgår från. För pengarna ska man ta fram bra underlag för informationsmaterial och även testa paketen, som kommer att bli köpbara till säsongen 2020.

– Nu jobbar vi för att få en fin slutprodukt – pengarna hjälper till, men det är framför allt energin och engagemanget hos Torsöborna som åstadkommer den.

Grönsaker i ”kasse”

Den tredje mottagaren av landsbygdsutvecklingspengarna är Jenny Johansson i Rörsås. Hon bedriver sedan tidigare biodling och grönsaksodling i mindre skala. Nu får hon 124 000 kronor för att utveckla det.

Tanken är att göra ett försök med grönsaksprenumeration under kommande säsong.

– Jag vill få folk att upptäcka att grönsaker inte bara är sallad, tomat och gurka och ge dem chansen att våga prova något nytt, berättar Jenny Johansson. Det är viktigt att hitta nya användningsområden.

I projektet ingår att till nästa säsong testa vinterodling. Till det behövs bland annat viltstängsel och bågväxthus med lysrör.

Leader

Leader Nordvästra Skaraborg är en del av EU:s landsbygdsprogram 2014–2020, som syftar till att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling på landsbygden.

Källa: Leader Nordvästra Skaraborg