02 mar 2018 14:56

02 mar 2018 14:56

Skas-logopeden får miljöstipendium

VÄSTRA GÖTALAND: Belöning för införandet av tolk via Skype

Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus kommer att få regionens miljöstipendium för sitt jobb med införandet av tolk via Skype.

Mottagningen får dela på stipendiet, som är på 50 000 kronor, med Lena Fredriksson, laboratorieingenjör vid Säs i Borås. Hon har tagit fram lättillgänglig information om laboratoriekemikalier.

Logopeden har i samarbete med Tolkförmedlingen väst och Skas, tagit fram ett sätt att införa tolk via Skype. Metoden minskar både miljöpåverkan samt kostnaderna för verksamheten vilket ger fler patienter tillgång till tolkhjälp, enligt ett tjänsteutlåtande från koncernkontoret.

– Det är ett oerhört spännande projekt, dessutom sprids det i regionen vilket är värdefullt, säger ordföranden Kristina Jonäng (C).

Har minskat

Miljönämnden, som tog beslutet om stipendiet under torsdagen, betonar att behovet av bilresor för tolkarna minskat rejält.

Med hjälp av Skype, som överför både ljud och bild digitalt, är tolken närvarande utan att den behöver resa till mottagningen. Dessutom har införandet halverat pappersåtgången. Dokument och information kan i stället delas digitalt via skärmen. Restidskostnaden för tolkarna minskade från 24 till 17 procent mellan 2016 och 2017.

Nämnden jobbar aktivt med stipendiet, som delades ut för första gången 2002, och under torsdagen togs beslut om att 2019 års stipendium ska belöna insatser för ett hållbart resande. Att bestämma en tema är ett sätt att öka antalet nomineringar. Inför beslutet om 2018 års stipendium fick miljönämnden in tre nomineringar.'

Mötet hölls i Mariestad. Ledamöterna fick bland annat information om kommunens miljöarbete.

– Vi försöker sprida ut våra möten på fler ställen, även om vi oftast är i Vänersborg, säger Jonäng.

Mottagningen får dela på stipendiet, som är på 50 000 kronor, med Lena Fredriksson, laboratorieingenjör vid Säs i Borås. Hon har tagit fram lättillgänglig information om laboratoriekemikalier.

Logopeden har i samarbete med Tolkförmedlingen väst och Skas, tagit fram ett sätt att införa tolk via Skype. Metoden minskar både miljöpåverkan samt kostnaderna för verksamheten vilket ger fler patienter tillgång till tolkhjälp, enligt ett tjänsteutlåtande från koncernkontoret.

– Det är ett oerhört spännande projekt, dessutom sprids det i regionen vilket är värdefullt, säger ordföranden Kristina Jonäng (C).

Har minskat

Miljönämnden, som tog beslutet om stipendiet under torsdagen, betonar att behovet av bilresor för tolkarna minskat rejält.

Med hjälp av Skype, som överför både ljud och bild digitalt, är tolken närvarande utan att den behöver resa till mottagningen. Dessutom har införandet halverat pappersåtgången. Dokument och information kan i stället delas digitalt via skärmen. Restidskostnaden för tolkarna minskade från 24 till 17 procent mellan 2016 och 2017.

Nämnden jobbar aktivt med stipendiet, som delades ut för första gången 2002, och under torsdagen togs beslut om att 2019 års stipendium ska belöna insatser för ett hållbart resande. Att bestämma en tema är ett sätt att öka antalet nomineringar. Inför beslutet om 2018 års stipendium fick miljönämnden in tre nomineringar.'

Mötet hölls i Mariestad. Ledamöterna fick bland annat information om kommunens miljöarbete.

– Vi försöker sprida ut våra möten på fler ställen, även om vi oftast är i Vänersborg, säger Jonäng.