22 feb 2018 17:11

22 feb 2018 17:11

Antalet hemlösa ökar kraftigt

MARIESTAD: Ett allt större samhällsproblem

Sedan 2011 har antalet personer som lever och sover utomhus ökat med 130 procent, enligt en undersökning av Socialstyrelsen.
I Mariestad finns 46 hemlösa, enligt statistik från november förra året.

33 250 personer beräknas leva i hemlöshet i Sverige i dag. Statistiken innefattar de som bor utomhus, på härbärgen, kvinnojourer, kategoriboenden, bostäder i social regi, som bor ofrivilligt hos släkt och vänner samt de som sökt hjälp att hitta boende. Troligen finns ett stort mörkertal, många lever helt utanför det sociala systemet.

En viktig synpunkt i detta sammanhang är att EU-migranter, som befinner sig här tillfälligt, inte räknas in i siffrorna.

Bostadsbristen

I Mariestad ska 46 personer leva utan bostad, men vilka av kategorierna de tillhör är okänt. Töreboda har 15 hemlösa och, i Gullspång har under sex personer...

Bostadsbristen har ökat dramatiskt i både små och stora städer de senaste åren och är en av anledningarna till den stora ökningen.

I Mariestad finns härbärget Krontorp samt Equmeniakyrkans frukostklubb som serverar sopplunch måndag till fredag. Det finns även lägenheter till andrahandsuthyrning, stödlägenheter och bostadskontrakt i socialtjänstens regi.

– Jag skulle säga att vi har god koll på de hemlösa. Sedan kan det finnas personer som inte vill ingå i ”systemet” och dem har vi förstås ingen koll på, säger individ- och familjechefen Anette Karlsson.

Vad gör socialnämnden för att jobba mot hemlöshet?

– När vi får information om att det finns risk att någon ska avhysas från sin bostad erbjuds den enskilde kontakt med socialtjänsten. I ett akut skede har vi platser på ett härbärge och även akutlägenheter, säger Karlsson och fortsätter:

– Personer kan också få insatser i form av stödlägenhet och boendestöd om inte behovet kan tillgodoses på annat vis.

Akuta lösningar

Socialjouren är en verksamhet som arbetar på tider då socialkontoret inte har öppet, alltså kvällar, nätter och helger. De kan hjälpa till vid akut behov av sovplats, men det kräver att individen har rätt till insatsen.

33 250 personer beräknas leva i hemlöshet i Sverige i dag. Statistiken innefattar de som bor utomhus, på härbärgen, kvinnojourer, kategoriboenden, bostäder i social regi, som bor ofrivilligt hos släkt och vänner samt de som sökt hjälp att hitta boende. Troligen finns ett stort mörkertal, många lever helt utanför det sociala systemet.

En viktig synpunkt i detta sammanhang är att EU-migranter, som befinner sig här tillfälligt, inte räknas in i siffrorna.

Bostadsbristen

I Mariestad ska 46 personer leva utan bostad, men vilka av kategorierna de tillhör är okänt. Töreboda har 15 hemlösa och, i Gullspång har under sex personer...

Bostadsbristen har ökat dramatiskt i både små och stora städer de senaste åren och är en av anledningarna till den stora ökningen.

I Mariestad finns härbärget Krontorp samt Equmeniakyrkans frukostklubb som serverar sopplunch måndag till fredag. Det finns även lägenheter till andrahandsuthyrning, stödlägenheter och bostadskontrakt i socialtjänstens regi.

– Jag skulle säga att vi har god koll på de hemlösa. Sedan kan det finnas personer som inte vill ingå i ”systemet” och dem har vi förstås ingen koll på, säger individ- och familjechefen Anette Karlsson.

Vad gör socialnämnden för att jobba mot hemlöshet?

– När vi får information om att det finns risk att någon ska avhysas från sin bostad erbjuds den enskilde kontakt med socialtjänsten. I ett akut skede har vi platser på ett härbärge och även akutlägenheter, säger Karlsson och fortsätter:

– Personer kan också få insatser i form av stödlägenhet och boendestöd om inte behovet kan tillgodoses på annat vis.

Akuta lösningar

Socialjouren är en verksamhet som arbetar på tider då socialkontoret inte har öppet, alltså kvällar, nätter och helger. De kan hjälpa till vid akut behov av sovplats, men det kräver att individen har rätt till insatsen.

  • Tove Gontran

Hemlösa i siffror

(i jämförelse med 2011)

• 5 900 personer sover utomhus i Sverige, på härbärgen eller i offentliga utrymmen.

• De mest utsatta, de som sover på gatan, har ökat med hela 130 procent. Denna grupp beräknas omfatta runt 650 personer.

• Män är fortfarande i majoritet, men senaste tiden har andelen hemlösa kvinnor ökat.

• En av tre har behov av behandling för missbruk.

• Akut hemlösa föräldrar med minderåriga barn har ökat med runt 60 procent.

• Var femte person har hamnat i sin situation genom att ha blivit avhyst från sin bostad.

• Medelåldern har sjunkit från 43 till 40 år.

Källa: Socialstyrelsen