13 feb 2018 11:05

13 feb 2018 11:05

Oense om avgifter för boendestöd

MARIESTAD

Förslaget till fullmäktige är att avgifterna för vård- och omsorg samt socialpsykiatri även ska gälla för insatsen boendestöd.

Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg, säger att tanken är att det hela ska prövas enligt en likabehandlingsprincip. Den ekonomiska vinsten beskrivs som marginell.

Janne Jansson (S), vice ordförande i socialnämnden, är inte övertygad om att det hela är en god idé:

– De flesta som har boendestöd har missbruksproblem eller funktionshinder. Om avgifterna skulle leda till att de tackar nej till boendestöd skulle intäkterna ätas upp på annat håll ganska snabbt.

Även Marie Engström Rosengren (V) är emot förslaget och säger att hon kommer att yrka avslag i fullmäktige.

Insatserna för boendestöd har varit gratis sedan 2013.

Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg, säger att tanken är att det hela ska prövas enligt en likabehandlingsprincip. Den ekonomiska vinsten beskrivs som marginell.

Janne Jansson (S), vice ordförande i socialnämnden, är inte övertygad om att det hela är en god idé:

– De flesta som har boendestöd har missbruksproblem eller funktionshinder. Om avgifterna skulle leda till att de tackar nej till boendestöd skulle intäkterna ätas upp på annat håll ganska snabbt.

Även Marie Engström Rosengren (V) är emot förslaget och säger att hon kommer att yrka avslag i fullmäktige.

Insatserna för boendestöd har varit gratis sedan 2013.