10 jan 2018 14:16

10 jan 2018 14:34

Ska inte längre polisanmäla ensamkommande

MARIESTAD: Centern petade Skogsberg i ksau – river upp tidigare beslut

Centerpartiet och Socialdemokraterna upphäver kommunstyrelsens arbetsutskotts (ksau) beslut från i somras om att polisanmäla ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för brott mot bidragsbrottslagen. Beslutet är en reaktion på de två polisanmälningar som gjordes i mellandagarna.
– Åldersuppskrivningen är alldeles för rättsosäker, säger Anders Karlsson (C).

Nu kommer efterspelet till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamssons (M) polisanmälningar av två ensamkommande med uppskriven ålder för brott mot bidragsbrottslagen. Kommunalrådet agerade med stöd av tidigare ksau-beslut, dock fick han kritik av övriga allianspartier (C, L och KD).

Anders Karlsson (C), ordförande för Centerpartiet i Mariestad, ersatte på onsdagen partikollegan och förste vice ordföranden Rune Skogsberg i ksau och lyfte frågan om ett upphävande vid sittande bord. Tillsammans med Socialdemokraterna Ida Ekeroth och Janne Jansson röstade Karlsson för att återkalla beslutet från i somras. Johan Abrahamsson (M) och Henrik Karlsson (M) röstade mot.

– Vi har haft en politisk dialog inom alliansen och vi har kommit fram till att vi har olika ståndpunkter. Jag har inte varit nöjd med hur det blev, säger Anders Karlsson och fortsätter.

– Jag menar att det här är regeringens och Migrationsverkets ansvar. Det vore orimligt av oss att belasta polisen med detta.

Nu är polisanmälningarna ett faktum, varför har ni dröjt så länge om ni hela tiden ämnat upphäva beslutet?

– Det är väl min politiska okunskap som gjort att det dragit ut på tiden för länge. Jag är inte så slipad politiker som några av de andra. Med facit i hand kanske man skulle ha gjort det här fortare.

Anders Karlsson vidhåller att allianssamarbetet inte är i fara, utan att man allt som oftast har ett mycket gott samarbete. Efter tidigare uttalanden om att inte polisanmäla ensamkommande har Karlsson fått motta flera mejl ”som varit på gränsen”.

Ekeroth är belåten

Totalt har elva ungdomar i Mariestads kommun fått sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre av Migrationsverket sedan sommaren, varav två med mer än två är. Dessa unga män är nu föremål för pågående polisutredning.

Oppositionsrådet Ida Ekeroth (S) är nöjd med att C agerar – och inte bara tycker. Efter polisanmälningarna fick hon besked av Anders Karlsson om att han tänkte lyfta frågan snarast.

– Det är bra, helt rätt beslut. Vi har väntat på det.

Vad har du fått för reaktioner efter polisanmälningarna?

– De har varit åt båda håll. Men de flesta tycker att beslutet som togs i somras var dåligt.

– Grejen här handlar inte om man är emot bidragsfusk eller inte, alla är emot bidragsfusk. Ensamkommande som uppgett fel ålder har inte gjort det för att få bidrag, utan för att få stanna i Sverige.

Vad säger du om ärendehanteringen?

– Johan har fått visa att han gjorde slag i saken, det är väl det de varit ute efter hela tiden, säger Ida Ekeroth.

”Inte lika”

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) har svårt att köpa allianskollegornas argument.

– Nu upphäver man ett beslut vilket innebär att vi inte ska anmäla när vi misstänker bidragsbrott. Det blir synnerligen märkligt. Om vi ser att det är uppenbart fusk, då har vi ett beslut på att vi inte ska anmäla.

Enligt Abrahamsson har cirka 90 procent av de som hört av sig varit positiva till besluten om att polisanmäla.

– Nu har vi en kategori personer som kan göra vad de vill utan att en åklagare ska utreda detta. Här pratar vi inte om någon likabehandlingsprincip...

Nu kommer efterspelet till kommunstyrelsens ordförande Johan Abrahamssons (M) polisanmälningar av två ensamkommande med uppskriven ålder för brott mot bidragsbrottslagen. Kommunalrådet agerade med stöd av tidigare ksau-beslut, dock fick han kritik av övriga allianspartier (C, L och KD).

Anders Karlsson (C), ordförande för Centerpartiet i Mariestad, ersatte på onsdagen partikollegan och förste vice ordföranden Rune Skogsberg i ksau och lyfte frågan om ett upphävande vid sittande bord. Tillsammans med Socialdemokraterna Ida Ekeroth och Janne Jansson röstade Karlsson för att återkalla beslutet från i somras. Johan Abrahamsson (M) och Henrik Karlsson (M) röstade mot.

– Vi har haft en politisk dialog inom alliansen och vi har kommit fram till att vi har olika ståndpunkter. Jag har inte varit nöjd med hur det blev, säger Anders Karlsson och fortsätter.

– Jag menar att det här är regeringens och Migrationsverkets ansvar. Det vore orimligt av oss att belasta polisen med detta.

Nu är polisanmälningarna ett faktum, varför har ni dröjt så länge om ni hela tiden ämnat upphäva beslutet?

– Det är väl min politiska okunskap som gjort att det dragit ut på tiden för länge. Jag är inte så slipad politiker som några av de andra. Med facit i hand kanske man skulle ha gjort det här fortare.

Anders Karlsson vidhåller att allianssamarbetet inte är i fara, utan att man allt som oftast har ett mycket gott samarbete. Efter tidigare uttalanden om att inte polisanmäla ensamkommande har Karlsson fått motta flera mejl ”som varit på gränsen”.

Ekeroth är belåten

Totalt har elva ungdomar i Mariestads kommun fått sin ålder uppskriven till 18 år eller äldre av Migrationsverket sedan sommaren, varav två med mer än två är. Dessa unga män är nu föremål för pågående polisutredning.

Oppositionsrådet Ida Ekeroth (S) är nöjd med att C agerar – och inte bara tycker. Efter polisanmälningarna fick hon besked av Anders Karlsson om att han tänkte lyfta frågan snarast.

– Det är bra, helt rätt beslut. Vi har väntat på det.

Vad har du fått för reaktioner efter polisanmälningarna?

– De har varit åt båda håll. Men de flesta tycker att beslutet som togs i somras var dåligt.

– Grejen här handlar inte om man är emot bidragsfusk eller inte, alla är emot bidragsfusk. Ensamkommande som uppgett fel ålder har inte gjort det för att få bidrag, utan för att få stanna i Sverige.

Vad säger du om ärendehanteringen?

– Johan har fått visa att han gjorde slag i saken, det är väl det de varit ute efter hela tiden, säger Ida Ekeroth.

”Inte lika”

Kommunalrådet Johan Abrahamsson (M) har svårt att köpa allianskollegornas argument.

– Nu upphäver man ett beslut vilket innebär att vi inte ska anmäla när vi misstänker bidragsbrott. Det blir synnerligen märkligt. Om vi ser att det är uppenbart fusk, då har vi ett beslut på att vi inte ska anmäla.

Enligt Abrahamsson har cirka 90 procent av de som hört av sig varit positiva till besluten om att polisanmäla.

– Nu har vi en kategori personer som kan göra vad de vill utan att en åklagare ska utreda detta. Här pratar vi inte om någon likabehandlingsprincip...