10 jan 2018 15:58

10 jan 2018 15:58

Miljoner till flera projekt

REG: Utveckling

Regionen fördelar drygt 16 miljoner till 39 olika innovationsprojekt. Bland annat går 400 000 kronor till logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus.

Fonden kommer från utvecklingsfonden och totalt fanns det 120 ansökningar om pengar för olika utvecklingsprojekt. Det fanns två beloppsnivåer att söka, en med beloppsgräns 100 000 kronor och en med en gräns på 1 500 000 kronor. 23 ansökningar beviljades på den lägre nivån och 16 på den högre.

Hudmottagningen på Skas fick 100 000 kronor för ett projekt om artificiell intelligens för diagnostik och behandling av svårläkta sår.

På den högre beloppsnivån fick Skas logopedverksamhet 400 000 kronor för att jobba med ett internetbaserat stöd och behandling vid röstproblem, samt ökad tillgänglighet.

Sjukhuset i Borås (Säs) får 1,5 miljon för ett projekt om en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Närhälsan i Fristad får nästan lika mycket för ett projekt om evidensbaserat psykologiskt bedömning och behandling.

Fonden kommer från utvecklingsfonden och totalt fanns det 120 ansökningar om pengar för olika utvecklingsprojekt. Det fanns två beloppsnivåer att söka, en med beloppsgräns 100 000 kronor och en med en gräns på 1 500 000 kronor. 23 ansökningar beviljades på den lägre nivån och 16 på den högre.

Hudmottagningen på Skas fick 100 000 kronor för ett projekt om artificiell intelligens för diagnostik och behandling av svårläkta sår.

På den högre beloppsnivån fick Skas logopedverksamhet 400 000 kronor för att jobba med ett internetbaserat stöd och behandling vid röstproblem, samt ökad tillgänglighet.

Sjukhuset i Borås (Säs) får 1,5 miljon för ett projekt om en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården att dagligen identifiera risker och vårdskador i realtid. Närhälsan i Fristad får nästan lika mycket för ett projekt om evidensbaserat psykologiskt bedömning och behandling.