28 dec 2017 15:56

28 dec 2017 16:14

Två ensamkommande anmäls för bidragsbrott

MARIESTAD: C, KD och L tar avstånd från verkställande av politiskt beslut

I egenskap av kommunstyrelsens ordförande har Johan Abrahamsson (M) polisanmält två ensamkommande i Mariestads kommun som fått sin ålder uppskriven för brott mot bidragsbrottslagen.
Socialchefen Lotta Hjoberg har sökt politisk vägledning samtidigt som beslutet splittrar alliansen.
– Vi står inte bakom polisanmälningarna, säger Jan Hallström (L).

I somras beslutade majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskotts (ksau) att ensamkommande som fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer där brott kan misstänkas ska polisanmälas. I november hade fyra ungdomar fått sin ålder uppskriven. Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg, bedömde att uppskrivningarna inte var tillräckliga för en polisanmälan och fick stöd av kommunalrådet Johan Abrahamsson (M). Nu har ytterligare sju ungdomar fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, varav två med mer än två år (från 17 till 19 och 16 till 18 år).

Det skarpa läget har fått Lotta Hjoberg att vända sig till politiken.

– Jag har bollat över frågan till majoritetens ledamöter. Är det deras uppfattning att jag ska polisanmäla, då kommer jag att göra det

Är det vanligt att du återkopplar på detta sätt?

– Det är väldigt ovanligt, men i detta fall kände jag mig lite osäker. Jämför vi med de som försöker lura till sig försörjningsstöd har vi en tydlig gång. Men det här är något nytt, det finns ingen kommun som har gjort det här förut, säger Lotta Hjoberg.

Johan Abrahamsson (M) säger att hans parti hela tiden ämnat fullfölja polisanmälningarna utifrån ksau-beslutet taget av honom själv, Henrik Karlsson (M) och Rune Skogsberg (C).

– Kommunen är skyldig att anmäla om vi misstänker brott. Varför ska ensamkommande få ljuga om sin ålder på grund av att man saknar asyl- och skyddsskäl?

– Någonstans måste vi förstå att det här tar stora resurser från andra. Ensamkommande med felaktig ålder som hamnar i en kommunal anläggning är betydligt dyrare än om de är Migrationsverkets ansvar.

Var det rätt att driva igenom en såpass känslig fråga i ksau utan att ha diskuterat i alliansen?

– Rätt eller fel, då hade vi samsyn. Nu är det bara att konstatera att vi inte har samsyn överhuvudtaget. Men det är inte vi som ska ta ställning till om asylsökande gjort rätt eller fel, det är faktiskt rättsväsendet, säger Abrahamsson.

I höstas gjorde Rättsmedicinalverket bedömningen att cirka 80 procent av de som då genomgått en medicinsk åldersbedömning var vuxna.

Riksdagsledamoten och Moderaternas ordförande i Mariestad, Sten Bergheden, säger att partiet står bakom ksau:s beslut.

– Vi har varit informerade om beslutet och hur man tänkt gå vidare. Det har egentligen inte varit några diskussioner.

Hur väl förankrat var beslutet i partiet, eller kuppade Johan Abrahamsson och Henrik Karlsson igenom detta?

– Generellt är det så att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sköter de praktiska frågorna som rör Mariestads kommun löpande. Man förankrar inte den allmänna politiken direkt i partiet, utan vi jobbar med medlemmarna och föreningen i allmänhet. Skulle det bli diskussioner så får man det då, säger Sten Bergheden.

Tänker inte följa beslut

Oppositionen har tydligt markerat mot ksau-beslutet. Och det gör nu även C, L och KD.

Centerpartiet har tidigare beklagat att Rune Skogsberg (C) tog ett förhastat beslut på ksau.

– Vi står inte bakom en polisanmälan. Det är inte kommunens ansvar, staten har ansvaret för flyktingarna. Då kan vi inte hänga ut två personer i Mariestad, det är endast slumpen som gör att de hamnat här. Det här är något våra riksdagspolitiker måste ta, säger Anders Karlsson, ordförande för C i Mariestad.

Ni tänker alltså inte förhålla er till det beslut ni själva var med och tog?

– Nej, så måste det ju bli. Centern står inte bakom det, det finns ingen majoritet.

Sven-Inge Eriksson (KD) säger att Kristdemokraterna inte anser att en polisanmälan är rätt väg att gå.

– Vi tror inte på att hantera ärendena på det viset, eller att det skulle få någon praktisk betydelse eller konsekvens. Däremot är vi för att man skrivs över till Migrationsverket om man bedöms vara över 18 år efter vederbörlig åldersprövning.

Jan Hallström (L), socialnämndens ordförande, säger att det aldrig varit aktuellt att polisanmäla i alliansens namn.

– Vill Moderaterna polisanmäla ensamkommande får de väl göra det.

– Vi skulle egentligen kunna få slut på den här diskussionen omgående. Det är bara att föra upp, skriva en motion eller någonting, det skulle kunna stoppa detta.

Så varför agerar ni inte för att riva upp beslutet? Nu blir ju hela ärendehanteringen minst sagt märklig?

– Varför har inte oppositionen gjort? De är också emot det, eller? Det viktigaste för mig är att ingen polisanmäls. Som jag tolkat våra diskussioner i alliansen blir det ingen polisanmälan, säger Jan Hallström.

Vid 14-tiden på torsdagen lämnade Johan Abrahamsson över en polisanmälan gällande två ensamkommande i Mariestads kommun för brott mot bidragsbrottslagen.

– Det är första gången jag har gjort en polisanmälan som kso, normalt vidaredelegerar jag alltid delegationen att föra Mariestads kommuns talan, säger Abrahamsson och fortsätter:

– Nu vill inte mina allianskollegor stå bakom detta, därför fick anmälan gå genom mig.

I somras beslutade majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskotts (ksau) att ensamkommande som fått sin ålder uppskriven till 18 år eller mer där brott kan misstänkas ska polisanmälas. I november hade fyra ungdomar fått sin ålder uppskriven. Lotta Hjoberg, chef för sektor stöd och omsorg, bedömde att uppskrivningarna inte var tillräckliga för en polisanmälan och fick stöd av kommunalrådet Johan Abrahamsson (M). Nu har ytterligare sju ungdomar fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket, varav två med mer än två år (från 17 till 19 och 16 till 18 år).

Det skarpa läget har fått Lotta Hjoberg att vända sig till politiken.

– Jag har bollat över frågan till majoritetens ledamöter. Är det deras uppfattning att jag ska polisanmäla, då kommer jag att göra det

Är det vanligt att du återkopplar på detta sätt?

– Det är väldigt ovanligt, men i detta fall kände jag mig lite osäker. Jämför vi med de som försöker lura till sig försörjningsstöd har vi en tydlig gång. Men det här är något nytt, det finns ingen kommun som har gjort det här förut, säger Lotta Hjoberg.

Johan Abrahamsson (M) säger att hans parti hela tiden ämnat fullfölja polisanmälningarna utifrån ksau-beslutet taget av honom själv, Henrik Karlsson (M) och Rune Skogsberg (C).

– Kommunen är skyldig att anmäla om vi misstänker brott. Varför ska ensamkommande få ljuga om sin ålder på grund av att man saknar asyl- och skyddsskäl?

– Någonstans måste vi förstå att det här tar stora resurser från andra. Ensamkommande med felaktig ålder som hamnar i en kommunal anläggning är betydligt dyrare än om de är Migrationsverkets ansvar.

Var det rätt att driva igenom en såpass känslig fråga i ksau utan att ha diskuterat i alliansen?

– Rätt eller fel, då hade vi samsyn. Nu är det bara att konstatera att vi inte har samsyn överhuvudtaget. Men det är inte vi som ska ta ställning till om asylsökande gjort rätt eller fel, det är faktiskt rättsväsendet, säger Abrahamsson.

I höstas gjorde Rättsmedicinalverket bedömningen att cirka 80 procent av de som då genomgått en medicinsk åldersbedömning var vuxna.

Riksdagsledamoten och Moderaternas ordförande i Mariestad, Sten Bergheden, säger att partiet står bakom ksau:s beslut.

– Vi har varit informerade om beslutet och hur man tänkt gå vidare. Det har egentligen inte varit några diskussioner.

Hur väl förankrat var beslutet i partiet, eller kuppade Johan Abrahamsson och Henrik Karlsson igenom detta?

– Generellt är det så att kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sköter de praktiska frågorna som rör Mariestads kommun löpande. Man förankrar inte den allmänna politiken direkt i partiet, utan vi jobbar med medlemmarna och föreningen i allmänhet. Skulle det bli diskussioner så får man det då, säger Sten Bergheden.

Tänker inte följa beslut

Oppositionen har tydligt markerat mot ksau-beslutet. Och det gör nu även C, L och KD.

Centerpartiet har tidigare beklagat att Rune Skogsberg (C) tog ett förhastat beslut på ksau.

– Vi står inte bakom en polisanmälan. Det är inte kommunens ansvar, staten har ansvaret för flyktingarna. Då kan vi inte hänga ut två personer i Mariestad, det är endast slumpen som gör att de hamnat här. Det här är något våra riksdagspolitiker måste ta, säger Anders Karlsson, ordförande för C i Mariestad.

Ni tänker alltså inte förhålla er till det beslut ni själva var med och tog?

– Nej, så måste det ju bli. Centern står inte bakom det, det finns ingen majoritet.

Sven-Inge Eriksson (KD) säger att Kristdemokraterna inte anser att en polisanmälan är rätt väg att gå.

– Vi tror inte på att hantera ärendena på det viset, eller att det skulle få någon praktisk betydelse eller konsekvens. Däremot är vi för att man skrivs över till Migrationsverket om man bedöms vara över 18 år efter vederbörlig åldersprövning.

Jan Hallström (L), socialnämndens ordförande, säger att det aldrig varit aktuellt att polisanmäla i alliansens namn.

– Vill Moderaterna polisanmäla ensamkommande får de väl göra det.

– Vi skulle egentligen kunna få slut på den här diskussionen omgående. Det är bara att föra upp, skriva en motion eller någonting, det skulle kunna stoppa detta.

Så varför agerar ni inte för att riva upp beslutet? Nu blir ju hela ärendehanteringen minst sagt märklig?

– Varför har inte oppositionen gjort? De är också emot det, eller? Det viktigaste för mig är att ingen polisanmäls. Som jag tolkat våra diskussioner i alliansen blir det ingen polisanmälan, säger Jan Hallström.

Vid 14-tiden på torsdagen lämnade Johan Abrahamsson över en polisanmälan gällande två ensamkommande i Mariestads kommun för brott mot bidragsbrottslagen.

– Det är första gången jag har gjort en polisanmälan som kso, normalt vidaredelegerar jag alltid delegationen att föra Mariestads kommuns talan, säger Abrahamsson och fortsätter:

– Nu vill inte mina allianskollegor stå bakom detta, därför fick anmälan gå genom mig.

Så fungerar åldersbedömningen

Från och med den 1 maj 2017 ska Migrationsverket göra en tidig och tillfällig åldersbedömning om det inte är uppenbart att den som sökt asyl är ett barn eller en vuxen (lagen omfattar ensamkommande som sökt asyl från och med den 1 februari 2017). Den sökande har möjlighet att stödja uppgifterna om sin ålder med hjälp av en medicinsk åldersbedömning.

Rättsmedicinalverket ansvarar för den medicinska åldersbedömningen. Den är frivillig och kräver skriftligt samtycke från den sökande. Undersökningen är en del av underlaget om den sökandes identitet och vägs in i Migrationsverkets samlade bedömning av den sökandes ålder.

Den medicinska åldersbedömningen bygger på två undersökningar:

• Röntgenundersökning av visdomständer.

• Magnetkameraundersökning av knäled.