22 dec 2017 15:00

22 dec 2017 15:00

Nu är Mariehus köp av Knallengallerian i hamn

MARIESTAD: Kommmunala bostadsbolaget ny ägare av centrumfastighet

Efter en utdragen följetong är det klart att Mariehus AB köper Ärlan 4, mer känt som Knallenhuset.
Prislappen landade till slut på 13,2 miljoner kronor.

Mäklaren Johan Holpers var belåten över att komma till ett avslut gällande centrumfastigheten Ärlan 4. Enligt Holpers har det funnits ett 20-tal intressenter under de två år han ansvarat för försäljningen. Holpers bedömer att endast en handfull varit seriösa.

– Det har varit bud från Stockholm, Skövde, Tibro med flera orter. Allt eftersom tiden har gått har förväntningarna och priset sjunkit.

Varför har fastigheten varit så svårsåld?

– En bank i Tyskland och ett konkursbo i Danmark ... Det har inte varit helt lätt, säger Johan Holpers.

Enig styrelse

Mariehus AB:s ordförande Erik Ekblom (M) konstaterar att en enig bolagsstyrelse står bakom köpet. Han tror att Mariehus kan bidra till en positiv utveckling av centrum samtidigt som Knallenhuset är en god investering affärsmässigt.

– Med tanke på min politiska bakgrund hade jag föredragit en privat ägare. Men nu får vi en lokal ägare med finansiella muskler, jag tror det blir bra, säger Ekblom.

Mariehus vd Jari Lalli var även han nöjd med att affären gått i lås:

– Äntligen!

Det kommunala bostadsbolaget äger sedan tidigare grannfastigheten Ärlan 3 där man påbörjat renoveringar. Lalli räknar med att kunna presentera ett färdigt förslag för bolagsstyrelsen någon gång i vår med ett helhetsperspektiv för Ärlan 3 och 4. Vad gäller Knallendelen finns tankar om att utöka antalet lägenheter från fyra till mellan 15 och 20 lägenheter.

– Det viktigaste för en sammanhängande gallerialösning är att få till en bra entré. Jag ser framemot att ha en dialog med handeln i Mariestad om hur vi kan utveckla kvarteret, säger Jari Lalli.

Köpet påverkar inte grannfastigheten på så sätt att det arbete som påbörjats kommer att fortsätta enligt plan. Efter att bolagsstyrelsen tagit beslut om ny gestaltning och samlösningar för galleriadelen får man räkna med uppemot ett och ett halvt år innan det gamla Knallenhuset är förpassat till historien.

Mäklaren Johan Holpers var belåten över att komma till ett avslut gällande centrumfastigheten Ärlan 4. Enligt Holpers har det funnits ett 20-tal intressenter under de två år han ansvarat för försäljningen. Holpers bedömer att endast en handfull varit seriösa.

– Det har varit bud från Stockholm, Skövde, Tibro med flera orter. Allt eftersom tiden har gått har förväntningarna och priset sjunkit.

Varför har fastigheten varit så svårsåld?

– En bank i Tyskland och ett konkursbo i Danmark ... Det har inte varit helt lätt, säger Johan Holpers.

Enig styrelse

Mariehus AB:s ordförande Erik Ekblom (M) konstaterar att en enig bolagsstyrelse står bakom köpet. Han tror att Mariehus kan bidra till en positiv utveckling av centrum samtidigt som Knallenhuset är en god investering affärsmässigt.

– Med tanke på min politiska bakgrund hade jag föredragit en privat ägare. Men nu får vi en lokal ägare med finansiella muskler, jag tror det blir bra, säger Ekblom.

Mariehus vd Jari Lalli var även han nöjd med att affären gått i lås:

– Äntligen!

Det kommunala bostadsbolaget äger sedan tidigare grannfastigheten Ärlan 3 där man påbörjat renoveringar. Lalli räknar med att kunna presentera ett färdigt förslag för bolagsstyrelsen någon gång i vår med ett helhetsperspektiv för Ärlan 3 och 4. Vad gäller Knallendelen finns tankar om att utöka antalet lägenheter från fyra till mellan 15 och 20 lägenheter.

– Det viktigaste för en sammanhängande gallerialösning är att få till en bra entré. Jag ser framemot att ha en dialog med handeln i Mariestad om hur vi kan utveckla kvarteret, säger Jari Lalli.

Köpet påverkar inte grannfastigheten på så sätt att det arbete som påbörjats kommer att fortsätta enligt plan. Efter att bolagsstyrelsen tagit beslut om ny gestaltning och samlösningar för galleriadelen får man räkna med uppemot ett och ett halvt år innan det gamla Knallenhuset är förpassat till historien.