05 dec 2017 21:15

05 dec 2017 22:02

Erics fall i arbetsdomstolen

MARIESTAD: Yrkar på 150 000 kronor i diskrimineringsersättning

Eric Andersson nekades att gå Kriminalvårdens grundutbildning på grund av sin övervikt.
Med stöd av fackförbundet IF Metall stämdes Kriminalvården i arbetsdomstolen, som under tisdagen tog upp fallet.
– Jag hoppas rättvisa skipas, säger Eric Andersson.

I en intervju med MT i oktober förra året berättade timvikarien Eric Andersson om hur kränkt han blev av kriminalvårdschefen Britt-Marie Johanssons besked, då han för tredje gången nekades plats på den interna grundutbildningen. ”Hon sa att jag aldrig skulle klara de fysiska proverna på grund av min övervikt. Det var en jävla käftsmäll att höra det.”

Eric hade då vikarierat i över ett år inom Kriminalvården i Mariestad. En fullgjord grundutbildning hade kunnat leda till en fast tjänst. I stället gjorde Eric sin sista arbetsdag på Kriminalvården den 30 september ifjol.

Året som gått har inneburit en rad förändringar på det personliga planet för Eric. Efter arbete på Volvo-fabriken i Skövde, började han för en månad sedan som besiktningsman på Besiktas anläggningar i Skövde och Töreboda.

– Sedan har det blivit en stor förändring i vikten. Jag gjorde en gastric bypass-operation veckan före jul ifjol och har gått ner 67 kilo. I dag ligger matchvikten på 92, berättar han.

Lång kamp

Året har också kantats av en lång kamp för att få upprättelse. Med hjälp av fackförbundet IF Metall stämde Eric i våras staten i arbetsdomstolen. I stämningsansökan hävdade fackförbundet att Eric diskriminerats på grund av sin övervikt samt att Kriminalvården missgynnat honom genom att neka en förnyad visstidsanställning, återigen med hänvisning till vikten. Förbundet yrkade på att Eric ska få 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Eftersom parterna inte nådde förlikning vid den första muntliga förberedelsen i juni, hölls under tisdagen huvudförhandling i arbetsdomstolen. Roger Ahlén, ombud på IF Metall västra Skaraborg, företrädde Eric i domstolen.

– Vi anser att det är ett klart brott mot diskrimineringslagen; en lag som i sig innehåller komplex juridik och frågeställningar, säger Ahlén och fortsätter:

– Det vi försökt visa är att Erics fall är en jämförbar situation knuten till en dom i EU-domstolen, som säger att fetma i vissa lägen kan jämställas med ett funktionshinder.

Danskt fall

EU-domen som åsyftas rör dansken Karsten Kaltoft som 2010 blev uppsagd från sin tjänst på en förskola på grund av sin övervikt. Uppsägningen resulterade i att Kaltoft anmälde arbetsgivaren för diskriminering. Innan den danska tingsrätten tog upp fallet vände man sig till EU-domstolen och bad om ett förhandsavgörande. EU-domstolen fastslog att även om fetma inte är ett handikapp i sig, så kan den klassas som funktionshinder om den leder till begränsningar i arbetsförmågan. Fallet i Danmark är ännu inte avgjort i länsrätten.

– Det ska bli intressant att se hur arbetsdomstolen resonerar i Erics fall, säger Roger Ahlén.

Vid tisdagens förhandling i arbetsdomstolen stod yrkandet om 150 000 kronor i diskrimineringsersättning fast.

– Motparten bestrider beloppet, men vi tycker att staten ska plikta med ett högt belopp; staten är ändå lagstiftare och har som arbetsgivare ansvar att det går rätt till, säger Ahlén.

Arbetsdomstolen avger dom den 7 februari. Kriminalvården avböjer att kommentera ärendet i nuläget.

– Nu låter vi rättsprocessen ha sin gång. När domen kommer uttalar vi oss gärna, säger Martin Klaar, stf HR-direktör på Kriminalvården, till MT.

Eric Andersson är försiktigt optimistisk i väntan på dom.

– Jag hoppas få rättvisa. Jag vill att de ska tro på mig.

I en intervju med MT i oktober förra året berättade timvikarien Eric Andersson om hur kränkt han blev av kriminalvårdschefen Britt-Marie Johanssons besked, då han för tredje gången nekades plats på den interna grundutbildningen. ”Hon sa att jag aldrig skulle klara de fysiska proverna på grund av min övervikt. Det var en jävla käftsmäll att höra det.”

Eric hade då vikarierat i över ett år inom Kriminalvården i Mariestad. En fullgjord grundutbildning hade kunnat leda till en fast tjänst. I stället gjorde Eric sin sista arbetsdag på Kriminalvården den 30 september ifjol.

Året som gått har inneburit en rad förändringar på det personliga planet för Eric. Efter arbete på Volvo-fabriken i Skövde, började han för en månad sedan som besiktningsman på Besiktas anläggningar i Skövde och Töreboda.

– Sedan har det blivit en stor förändring i vikten. Jag gjorde en gastric bypass-operation veckan före jul ifjol och har gått ner 67 kilo. I dag ligger matchvikten på 92, berättar han.

Lång kamp

Året har också kantats av en lång kamp för att få upprättelse. Med hjälp av fackförbundet IF Metall stämde Eric i våras staten i arbetsdomstolen. I stämningsansökan hävdade fackförbundet att Eric diskriminerats på grund av sin övervikt samt att Kriminalvården missgynnat honom genom att neka en förnyad visstidsanställning, återigen med hänvisning till vikten. Förbundet yrkade på att Eric ska få 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Eftersom parterna inte nådde förlikning vid den första muntliga förberedelsen i juni, hölls under tisdagen huvudförhandling i arbetsdomstolen. Roger Ahlén, ombud på IF Metall västra Skaraborg, företrädde Eric i domstolen.

– Vi anser att det är ett klart brott mot diskrimineringslagen; en lag som i sig innehåller komplex juridik och frågeställningar, säger Ahlén och fortsätter:

– Det vi försökt visa är att Erics fall är en jämförbar situation knuten till en dom i EU-domstolen, som säger att fetma i vissa lägen kan jämställas med ett funktionshinder.

Danskt fall

EU-domen som åsyftas rör dansken Karsten Kaltoft som 2010 blev uppsagd från sin tjänst på en förskola på grund av sin övervikt. Uppsägningen resulterade i att Kaltoft anmälde arbetsgivaren för diskriminering. Innan den danska tingsrätten tog upp fallet vände man sig till EU-domstolen och bad om ett förhandsavgörande. EU-domstolen fastslog att även om fetma inte är ett handikapp i sig, så kan den klassas som funktionshinder om den leder till begränsningar i arbetsförmågan. Fallet i Danmark är ännu inte avgjort i länsrätten.

– Det ska bli intressant att se hur arbetsdomstolen resonerar i Erics fall, säger Roger Ahlén.

Vid tisdagens förhandling i arbetsdomstolen stod yrkandet om 150 000 kronor i diskrimineringsersättning fast.

– Motparten bestrider beloppet, men vi tycker att staten ska plikta med ett högt belopp; staten är ändå lagstiftare och har som arbetsgivare ansvar att det går rätt till, säger Ahlén.

Arbetsdomstolen avger dom den 7 februari. Kriminalvården avböjer att kommentera ärendet i nuläget.

– Nu låter vi rättsprocessen ha sin gång. När domen kommer uttalar vi oss gärna, säger Martin Klaar, stf HR-direktör på Kriminalvården, till MT.

Eric Andersson är försiktigt optimistisk i väntan på dom.

– Jag hoppas få rättvisa. Jag vill att de ska tro på mig.