28 nov 2017 19:00

28 nov 2017 19:00

Nytt vinteride för båtar

MARIESTAD: Firade med taklagsfest

Senaste månaderna har det nya båthuset på Hantverkaregatan tagit form.
På tisdagseftermiddagen firades bygget med en klassisk taklagsfest.

Bakom nybyggnationen står Mariestads båthus ekonomisk förening. Staffan Larsson är sekreterare i föreningen, som länge kämpat för att förverkliga drömmen om vinterförvaring av båtar.

– Egentligen har vi har jobbat med frågan i 17 år och jagat kommunen med blåslampa för att få bygga i yttre hamnen. I några år hyrde vi uppställningsplatser av Odal i den lägre delen av silon. Efter att silon försvann har vi varit utspridda på andra ställen, berättar Larsson.

Men nu är alltså drömmen om en egen hemvist på väg att uppfyllas. I somras påbörjades markarbetet och under hösten har båthuset skjutit i höjden i korsningen Hantverkaregatan-Milstensgatan.

– Placeringen är perfekt, nu slipper vi transportera båtarna genom centrum.

Hög komfort

För 6,5 miljoner kronor blir det en träbyggnad med hög komfort för vintervilande fritidsbåtar. Båthuset är anslutet till fjärrvärmenätet och i betongplattan har det lagts in värmeslingor. Totalt blir det 13 fack med måtten 24x6 meter och en takhöjd mellan 6 och 7,2 meter.

– Att vi valt att bygga i trä beror dels på att det blir billigare än en stålkonstruktion, dels blir det enklare att skruva i träreglarna. Med den här modellen bär innerväggarna upp taket.

– Föreningen består av tolv delägare som hyr sitt fack och inreder det som man vill. Ur säkerhetssynpunkt finns dock vissa föreskrifter att förhålla sig till, exempelvis får man inte utgöra några heta arbeten, påpekar Staffan Larsson.

Han berättar att föreningen hämtat inspiration, tips och råd från Trollhättan.

– Trollhättans båtklubb är en god förebild. Klubben har byggt ett flertal båthus i närheten av Stallbackabron de senaste åren.

Larsson tror att det kommer att ploppa upp fler förvaringshallar i Mariestad framöver.

– Behovet av uppställningsplatser är stort på många andra orter, inte minst i Göteborgsregionen. Jag vet att både företag och föreningar har planer på att bygga hallar. Finns förutsättningarna tror jag säkert att man kan locka folk långväga att vinterförvara båtar, husbilar med mera i Mariestad, säger Staffan Larsson.

Bakom nybyggnationen står Mariestads båthus ekonomisk förening. Staffan Larsson är sekreterare i föreningen, som länge kämpat för att förverkliga drömmen om vinterförvaring av båtar.

– Egentligen har vi har jobbat med frågan i 17 år och jagat kommunen med blåslampa för att få bygga i yttre hamnen. I några år hyrde vi uppställningsplatser av Odal i den lägre delen av silon. Efter att silon försvann har vi varit utspridda på andra ställen, berättar Larsson.

Men nu är alltså drömmen om en egen hemvist på väg att uppfyllas. I somras påbörjades markarbetet och under hösten har båthuset skjutit i höjden i korsningen Hantverkaregatan-Milstensgatan.

– Placeringen är perfekt, nu slipper vi transportera båtarna genom centrum.

Hög komfort

För 6,5 miljoner kronor blir det en träbyggnad med hög komfort för vintervilande fritidsbåtar. Båthuset är anslutet till fjärrvärmenätet och i betongplattan har det lagts in värmeslingor. Totalt blir det 13 fack med måtten 24x6 meter och en takhöjd mellan 6 och 7,2 meter.

– Att vi valt att bygga i trä beror dels på att det blir billigare än en stålkonstruktion, dels blir det enklare att skruva i träreglarna. Med den här modellen bär innerväggarna upp taket.

– Föreningen består av tolv delägare som hyr sitt fack och inreder det som man vill. Ur säkerhetssynpunkt finns dock vissa föreskrifter att förhålla sig till, exempelvis får man inte utgöra några heta arbeten, påpekar Staffan Larsson.

Han berättar att föreningen hämtat inspiration, tips och råd från Trollhättan.

– Trollhättans båtklubb är en god förebild. Klubben har byggt ett flertal båthus i närheten av Stallbackabron de senaste åren.

Larsson tror att det kommer att ploppa upp fler förvaringshallar i Mariestad framöver.

– Behovet av uppställningsplatser är stort på många andra orter, inte minst i Göteborgsregionen. Jag vet att både företag och föreningar har planer på att bygga hallar. Finns förutsättningarna tror jag säkert att man kan locka folk långväga att vinterförvara båtar, husbilar med mera i Mariestad, säger Staffan Larsson.