14 nov 2017 10:57

14 nov 2017 10:57

Sandra Magnusson (M) tar ett kliv tillbaka

POLITIK: Så vill ungmoderaten locka fler till politiken

Kommunens yngsta ordnarie fullmäktigeledamot, 22-åriga Sandra Magnusson (M), har under året lämnat uppdragen som ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i kultur- och fritidsutskottet

Varför trappar du ner?

– Det beror på att jag har haft det tufft med utmattningsdepression.

– Min tanke är att då är det bättre att ta ett steg tillbaka och komma tillbaka med nya krafter längre fram.

Politiken är med andra ord fortfarande intressant?

– Ja, absolut. Jag tycker det är intressant att vara med och diskutera och påverka i samhället.

Du är i dag den yngsta ordinarie fullmäktigeledamoten i Mariestads kommun, vad kan politiken göra för att locka ungdomar och unga vuxna att engagera sig i framtiden?

– Generellt är det ju väldigt svårt med minskade medlemstal i de politiska partierna. Men jag skulle gärna se att politikerna visade sig mer på ungdomarnas arenor, till exempel i skolan.

Katarina Brydzinshki ersätter Sandra i UN, Erik Ekblom i KS och Anette Karlsson i KoF.

Varför trappar du ner?

– Det beror på att jag har haft det tufft med utmattningsdepression.

– Min tanke är att då är det bättre att ta ett steg tillbaka och komma tillbaka med nya krafter längre fram.

Politiken är med andra ord fortfarande intressant?

– Ja, absolut. Jag tycker det är intressant att vara med och diskutera och påverka i samhället.

Du är i dag den yngsta ordinarie fullmäktigeledamoten i Mariestads kommun, vad kan politiken göra för att locka ungdomar och unga vuxna att engagera sig i framtiden?

– Generellt är det ju väldigt svårt med minskade medlemstal i de politiska partierna. Men jag skulle gärna se att politikerna visade sig mer på ungdomarnas arenor, till exempel i skolan.

Katarina Brydzinshki ersätter Sandra i UN, Erik Ekblom i KS och Anette Karlsson i KoF.