14 nov 2017 13:59

14 nov 2017 13:59

Misshandelsdomen står fast

TING

En 50-årig Mariestadsbo dömdes tingsrätten 2012 till böter för misshandel. Han dömdes mot sitt nekande och har sedan dess slagits för att få upprättelse.

Mariestadsbon är missnöjd med hur åklagaren och tingsrätten agerat. Enligt egen utsago är mannen oskyldig till misshandel och har själv blivit utsatt för brott. Mannen har vid en rad tillfällen ansökt om att få prövning i hovrätten.

I september avslog hovrätten Mariestadsbons ansökan om resning och begäran om rättshjälp. Nu har även Högsta domstolen nekat honom prövningstillstånd i ärendet – därmed står hovrättens beslut fast. Enligt HD finns det inte något skäl att meddela prövningstillstånd.

 

 

Mariestadsbon är missnöjd med hur åklagaren och tingsrätten agerat. Enligt egen utsago är mannen oskyldig till misshandel och har själv blivit utsatt för brott. Mannen har vid en rad tillfällen ansökt om att få prövning i hovrätten.

I september avslog hovrätten Mariestadsbons ansökan om resning och begäran om rättshjälp. Nu har även Högsta domstolen nekat honom prövningstillstånd i ärendet – därmed står hovrättens beslut fast. Enligt HD finns det inte något skäl att meddela prövningstillstånd.