09 nov 2017 06:00

09 nov 2017 06:00

Företagare möts i nätverk

LYRESTAD: Drar nytta av varandras kunskap och erfarenhet

I Mariestads industrinätverk samlas företag i syfte att uppnå synergieffekter.
– Det finns mycket vi kan lära och dra nytta av varandra, säger företagaren Mats Roxlin.

Nyligen träffades representanter från ett tiotal industriföretag på AQ Segerström & Svensson i Lyrestad där Henrik Jungert, vd på UW Elast, drog upp riktlinjerna för Mariestads industrinätverk.

– Nätverket har funnits ett par år och träffats några gånger om året. Jan Kristoffersson på Prodma och jag har drivit på för att ta nästa steg, och nu börjar formerna sättas för nätverket, berättar Henrik Jungert.

I nuläget har ett tiotal företag anmält intresse att vara med.

– -Initialt lägger vi lite extra fokus på tillverkande företag, men vi stänger inga dörrar utan hoppas locka med fler företag framöver. Målet är att få till en grupp på cirka 15 företag, som betalar en summa i medlemsavgift till nätverket. Alla som är med tillför något till klustret, säger Jungert.

Kapa kostnader

Genom nätverket ska företagen bland annat dra nytta av varandras kompetenser, samverka i affärsprojekt och gemensamt spara kostnader på personal, inköp och utbildningar. Vidare ska det vara en arena där företagarna träffar kommunala tjänstemän och politiker. Genom samarbete med skolan ska eleverna få information om lämpliga utbildningar för jobb på företagen i kommunen.

– Personligen tycker jag det här låter superintressant. Möjligheten att låna ut eller hyra in personal vid arbetstoppar är jättebra. För mindre företag kan miljökraven upplevas jobbiga, det är en del där man kanske kan stötta varandra, säger Mats Roxlin på Nivell System AB.

– Även om vi har olika tillverkning kan vi nå synergieffekter inom flera områden. Det känns som en bra satsning, tycker Andreas Stridkvist på Lyrestads gjuteri.

Nätverket är även kopplat till IDC West Sweden; ett utvecklingsbolag ägt av cirka 150 små- och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg med uppgift att stärka konkurrenskraften och lönsamheten i företagen.

– IDC kan liknas vid en kopplingsdosa där vi stöttar och vägleder företagen i en rad olika frågor, förklarar Arne Holmberg från IDC West Sweden.

Blickar mot Töreboda

Upplägget för nätverket påminner i stora drag om det arbete som Kraftgruppen i Töreboda jobbar med. I Kraftgruppen träffas ett tiotal Törebodaföretag regelbundet för att diskutera allt mellan himmel och jord; exempelvis gemensamma affärsmöjligheter, investeringar, ekonomi och problemlösningar.

– Det är en öppen dialog och allt som sägs stannar i rummet, påpekar Jörgen Källberg, samordnare i Kraftgruppen.

I början av sommaren delade Källberg med sig av sina erfarenheter från grannkommunen. Nu har han fått en förfrågan om att ta sig an rollen som samordnare även i Mariestad.

– Kraftgruppens styrelse har sagt okej och ser möjligheter till ökat samarbete. För företagen utgör kommungränserna inget hinder, säger Källberg.

– För att nätverket ska fungera är det nödvändigt med en sammanhållande länk. Vår förhoppning är att knyta upp Jörgen Källberg som samordnare för Mariestads industrinätverk, säger Henrik Jungert.

Nyligen träffades representanter från ett tiotal industriföretag på AQ Segerström & Svensson i Lyrestad där Henrik Jungert, vd på UW Elast, drog upp riktlinjerna för Mariestads industrinätverk.

– Nätverket har funnits ett par år och träffats några gånger om året. Jan Kristoffersson på Prodma och jag har drivit på för att ta nästa steg, och nu börjar formerna sättas för nätverket, berättar Henrik Jungert.

I nuläget har ett tiotal företag anmält intresse att vara med.

– -Initialt lägger vi lite extra fokus på tillverkande företag, men vi stänger inga dörrar utan hoppas locka med fler företag framöver. Målet är att få till en grupp på cirka 15 företag, som betalar en summa i medlemsavgift till nätverket. Alla som är med tillför något till klustret, säger Jungert.

Kapa kostnader

Genom nätverket ska företagen bland annat dra nytta av varandras kompetenser, samverka i affärsprojekt och gemensamt spara kostnader på personal, inköp och utbildningar. Vidare ska det vara en arena där företagarna träffar kommunala tjänstemän och politiker. Genom samarbete med skolan ska eleverna få information om lämpliga utbildningar för jobb på företagen i kommunen.

– Personligen tycker jag det här låter superintressant. Möjligheten att låna ut eller hyra in personal vid arbetstoppar är jättebra. För mindre företag kan miljökraven upplevas jobbiga, det är en del där man kanske kan stötta varandra, säger Mats Roxlin på Nivell System AB.

– Även om vi har olika tillverkning kan vi nå synergieffekter inom flera områden. Det känns som en bra satsning, tycker Andreas Stridkvist på Lyrestads gjuteri.

Nätverket är även kopplat till IDC West Sweden; ett utvecklingsbolag ägt av cirka 150 små- och medelstora tillverkande industriföretag i Skaraborg med uppgift att stärka konkurrenskraften och lönsamheten i företagen.

– IDC kan liknas vid en kopplingsdosa där vi stöttar och vägleder företagen i en rad olika frågor, förklarar Arne Holmberg från IDC West Sweden.

Blickar mot Töreboda

Upplägget för nätverket påminner i stora drag om det arbete som Kraftgruppen i Töreboda jobbar med. I Kraftgruppen träffas ett tiotal Törebodaföretag regelbundet för att diskutera allt mellan himmel och jord; exempelvis gemensamma affärsmöjligheter, investeringar, ekonomi och problemlösningar.

– Det är en öppen dialog och allt som sägs stannar i rummet, påpekar Jörgen Källberg, samordnare i Kraftgruppen.

I början av sommaren delade Källberg med sig av sina erfarenheter från grannkommunen. Nu har han fått en förfrågan om att ta sig an rollen som samordnare även i Mariestad.

– Kraftgruppens styrelse har sagt okej och ser möjligheter till ökat samarbete. För företagen utgör kommungränserna inget hinder, säger Källberg.

– För att nätverket ska fungera är det nödvändigt med en sammanhållande länk. Vår förhoppning är att knyta upp Jörgen Källberg som samordnare för Mariestads industrinätverk, säger Henrik Jungert.