13 okt 2017 09:20

13 okt 2017 15:23

Syraförgiftning anmäls av Skas

VÅRD

I veckan skrev vi om en diabetespatient på Skaraborgs sjukhus som avled på grund av syraförgiftning.

I anmälan till Läkemedelsverket skriver Skas att det troligen berodde på handhavandefel. I uppdraget för händelseanalysen skriver även verksamhetschefen att GCM-mätaren (som registrerar blocksockervärdet kontinuerligt) visade fel värden. I det aktuella fallet visade det sig att mätarens värde inte stämde med det som togs manuellt, därför fördröjdes behandlingen.

I anmälan, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver sjukhuset att syraförgiftningen inträffade på grund av ”icke fungerande insulinpump”. Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelse som medfört, eller kunnat medföra, allvarlig vårdskada.

 

I anmälan till Läkemedelsverket skriver Skas att det troligen berodde på handhavandefel. I uppdraget för händelseanalysen skriver även verksamhetschefen att GCM-mätaren (som registrerar blocksockervärdet kontinuerligt) visade fel värden. I det aktuella fallet visade det sig att mätarens värde inte stämde med det som togs manuellt, därför fördröjdes behandlingen.

I anmälan, enligt lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, skriver sjukhuset att syraförgiftningen inträffade på grund av ”icke fungerande insulinpump”. Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelse som medfört, eller kunnat medföra, allvarlig vårdskada.