12 okt 2017 16:41

12 okt 2017 16:41

Nej till längre öppettider

MARIESTAD: Ville öppna Elvärket året runt

Det blir inget året-runt-öppet när det gäller fritidsgården Elvärket.
Det beslutades av kultur- och fritidsutskottet vid tisdagens möte.

Christer Dalvik (MAP) har tidigare lämnat in en motion där han föreslår att Elvärket ska vara öppet året runt. Dalvik skriver att: ”Verksamhetsledaren vid Elvärket och kommunalrådet Johan Abrahamsson har framfört i media hur viktigt det är med placering av skateparken samt vuxennärvaro i omedelbar närhet. Som det ser ut nu är Elvärket stängt under sommaren. Med andra ord finns det ingen vuxennärvaro som kommunalrådet påstår.”

Som bakgrund till beslutet påpekas det, att det sedan åtta år tillbaka, finns en skejthall på Elvärket som är tillgänglig alla dagar i veckan. Att det även finns en utomhusyta för skejt med en nybyggd bowl som är öppen dygnet runt, ligger också till grund till utskottets beslut.

För att kunna ha skejthallen öppen även under de tider när fritidsgården har stängt har Mariestads skateboardföreningen tecknat ett avtal med Elvärket, där förbinder de sig att städa lokalen, hålla den öppen på framför allt särskilda helgtider. Samt ta hand om de unga skejtare som besöker hallen och givetvis följa de regler som gäller vid Elvärkets ordinarie öppettider.

Christer Dalvik (MAP) har tidigare lämnat in en motion där han föreslår att Elvärket ska vara öppet året runt. Dalvik skriver att: ”Verksamhetsledaren vid Elvärket och kommunalrådet Johan Abrahamsson har framfört i media hur viktigt det är med placering av skateparken samt vuxennärvaro i omedelbar närhet. Som det ser ut nu är Elvärket stängt under sommaren. Med andra ord finns det ingen vuxennärvaro som kommunalrådet påstår.”

Som bakgrund till beslutet påpekas det, att det sedan åtta år tillbaka, finns en skejthall på Elvärket som är tillgänglig alla dagar i veckan. Att det även finns en utomhusyta för skejt med en nybyggd bowl som är öppen dygnet runt, ligger också till grund till utskottets beslut.

För att kunna ha skejthallen öppen även under de tider när fritidsgården har stängt har Mariestads skateboardföreningen tecknat ett avtal med Elvärket, där förbinder de sig att städa lokalen, hålla den öppen på framför allt särskilda helgtider. Samt ta hand om de unga skejtare som besöker hallen och givetvis följa de regler som gäller vid Elvärkets ordinarie öppettider.

  • Johanna Drath