12 okt 2017 16:41

12 okt 2017 16:41

Korpen nekas borgen

MARIESTAD

Korpen Mariestad har ansökt om kommunal borgen för att kunna ta ett banklån på 200 000 kronor. I ansökan beskrivs orsaken till behovet av ett lån att föreningen ligger efter med en del fakturor. De ekonomiska problemen ska ha uppstått i samband med att föreningen tappade många medlemmar när verksamheten flyttade från Nygatan till Johannesberg.

Enligt klubben ska prognosen vara att verksamheten kommer att göra ett överskott, eftersom antalet medlemmar är tillbaka i samma nivå som tidigare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) avslog ansökan med motivering att det ligger utanför det kommunala regelverket.

– Det är ganska vanligt att vi får in sådana här ansökningar, men vi är väldigt hårt styrda av regelverket. En kommun kan inte vara borgenärer när det rör sig om rörelsekapital, utan kan endast medge borgen för investeringar, säger kommunalråd, Johan Abrahamsson (M).

Korpen Mariestad har ansökt om kommunal borgen för att kunna ta ett banklån på 200 000 kronor. I ansökan beskrivs orsaken till behovet av ett lån att föreningen ligger efter med en del fakturor. De ekonomiska problemen ska ha uppstått i samband med att föreningen tappade många medlemmar när verksamheten flyttade från Nygatan till Johannesberg.

Enligt klubben ska prognosen vara att verksamheten kommer att göra ett överskott, eftersom antalet medlemmar är tillbaka i samma nivå som tidigare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) avslog ansökan med motivering att det ligger utanför det kommunala regelverket.

– Det är ganska vanligt att vi får in sådana här ansökningar, men vi är väldigt hårt styrda av regelverket. En kommun kan inte vara borgenärer när det rör sig om rörelsekapital, utan kan endast medge borgen för investeringar, säger kommunalråd, Johan Abrahamsson (M).