11 okt 2017 11:20

11 okt 2017 11:20

Dubbelt så dietisttätt i Skaraborg

SKARABORG: Enhetschefen vill ha fler dietister i Västra Götaland

Skaraborg har dubbelt så många dietister i primärvården per invånare än övriga delar av Västra Götalandsregionen.
– Vi ska utvärdera effekten av en högre dietistbemanning och hoppas kunna öka bemanningen i hela regionen på sikt, säger enhetschefen Jeanette Rehn.

Dietisterna inom primärvården har sedan den 1 september en egen organisation och arbetar med de vårdcentraler, både privata och offentliga, som finns med i vårdvalet.

Totalt handlar det om 30 tjänster i regionen och de är lokaliserade i Skara, Uddevalla, Göteborg och Borås. 25 av de 30 är permanenta och fem av tjänsterna är tidsbegränsade. I den ursprungliga planen utgicks det från en dietist per ungefär 60 000 invånare i regionen. För Skaraborgs del, där politikerna under lång tid lyft fram värdet av dietistverksamhet, hade det inneburit en halvering.

– När vi insåg det kändes det inte helt bra. Vi kan ju inte införa en positiv reform som skulle innebära en halvering i Skaraborg. Där har det fungerat väldigt bra, området ska inte straffas, sa Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, till SLA i december förra året.

Dubblerad

I stället blir det en dubblerad bemanning i Skaraborg, jämfört med övriga delar av Västra Götaland. Här finns det nio tjänster, varav en halvtidstjänst är öronmärkt för mödravården. Sett till antalet invånare har Skaraborg en dietist per 27 000 invånare.

Bemanningen ska utvärderas efter två år.

– Alla dietister har samma uppdrag, efter två år ska vi utvärdera effekten av en dubblerad dietistbemanning och lämna en rapport, säger Jeanette Rehn.

I Skaraborg finns det två vakanser, men Jeanette Rehn räknar med att de rekryteringarna snart är klara. Sedan är organisationen komplett. Varje dietist i Skaraborg utgår från Skara men har sitt eget geografiska område. 75 procent av arbetstiden är de ute på vårdcentralerna, som har tillgång till kompetensen efter antalet listade patienter. Resten av arbetstiden görs i Skara, för bland annat möten och att bemanna konsultationsservicen som vårdpersonal har tillgång till under kontorstid.

Prioritering

Dietisterna jobbar efter en bestämd prioriteringsordning. Högst upp finns patienter som har undernäring eller övervikt och fetma i kombination med kronisk sjukdom. I den gruppen finns bland annat våra mest sjuka äldre personer, patienter med diabetes, kol, samt de med hjärt- och kärlsjukdomar.

Sedan kommer patienter med mag/tarm-sjukdomar, allergier och födoämnesintolerans. Fetma och övervikt som inte kopplas till livslång sjukdom är tredje prioritet. Förebyggande åtgärder kommer på fjärde plats.

– Med dubblerad bemanning kan våra dietister i Skaraborg jobba mer med förebyggande arbete. Överviktsproblem, i alla åldrar, som får negativa effekter kan förhoppningsvis undvikas genom förebyggande arbete. Ett exempel är att minska risken att utveckla diabetes.

Dietisterna inom primärvården har sedan den 1 september en egen organisation och arbetar med de vårdcentraler, både privata och offentliga, som finns med i vårdvalet.

Totalt handlar det om 30 tjänster i regionen och de är lokaliserade i Skara, Uddevalla, Göteborg och Borås. 25 av de 30 är permanenta och fem av tjänsterna är tidsbegränsade. I den ursprungliga planen utgicks det från en dietist per ungefär 60 000 invånare i regionen. För Skaraborgs del, där politikerna under lång tid lyft fram värdet av dietistverksamhet, hade det inneburit en halvering.

– När vi insåg det kändes det inte helt bra. Vi kan ju inte införa en positiv reform som skulle innebära en halvering i Skaraborg. Där har det fungerat väldigt bra, området ska inte straffas, sa Jonas Andersson (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, till SLA i december förra året.

Dubblerad

I stället blir det en dubblerad bemanning i Skaraborg, jämfört med övriga delar av Västra Götaland. Här finns det nio tjänster, varav en halvtidstjänst är öronmärkt för mödravården. Sett till antalet invånare har Skaraborg en dietist per 27 000 invånare.

Bemanningen ska utvärderas efter två år.

– Alla dietister har samma uppdrag, efter två år ska vi utvärdera effekten av en dubblerad dietistbemanning och lämna en rapport, säger Jeanette Rehn.

I Skaraborg finns det två vakanser, men Jeanette Rehn räknar med att de rekryteringarna snart är klara. Sedan är organisationen komplett. Varje dietist i Skaraborg utgår från Skara men har sitt eget geografiska område. 75 procent av arbetstiden är de ute på vårdcentralerna, som har tillgång till kompetensen efter antalet listade patienter. Resten av arbetstiden görs i Skara, för bland annat möten och att bemanna konsultationsservicen som vårdpersonal har tillgång till under kontorstid.

Prioritering

Dietisterna jobbar efter en bestämd prioriteringsordning. Högst upp finns patienter som har undernäring eller övervikt och fetma i kombination med kronisk sjukdom. I den gruppen finns bland annat våra mest sjuka äldre personer, patienter med diabetes, kol, samt de med hjärt- och kärlsjukdomar.

Sedan kommer patienter med mag/tarm-sjukdomar, allergier och födoämnesintolerans. Fetma och övervikt som inte kopplas till livslång sjukdom är tredje prioritet. Förebyggande åtgärder kommer på fjärde plats.

– Med dubblerad bemanning kan våra dietister i Skaraborg jobba mer med förebyggande arbete. Överviktsproblem, i alla åldrar, som får negativa effekter kan förhoppningsvis undvikas genom förebyggande arbete. Ett exempel är att minska risken att utveckla diabetes.