14 sep 2017 10:46

14 sep 2017 11:03

Kan få upprättelse för fallolycka

MARIESTAD: Fallolyckan på Ullerås

Efter att Anna-Greta Hellström ramlade olyckligt vid Ullerås äldreboende har hennes son stridit för att få ersättning och en ursäkt från kommunen. Svaret blev först nej, men nu har kommunens försäkringsbolag ändrat sig.

I mars träffade MT 86-åriga Anna-Greta Hellström och hennes son Michael Hellström. Anna-Greta led (och lider fortfarande) av sviter från ett olyckligt fall på 1,5 meter från en stödmur på Ullerås särskilda boendes område. Vid platsen hade tidigare funnits en häck, som vid det tillfället klippts ner och inte ersatts med annat skydd. Händelsen inträffade i juli 2016 och strax efter satte kommunen upp ett staket på platsen.

Ändrade uppfattning

Michael Hellström och hans mor fick först avslag på ekonomiskt ersättningskrav av kommunens försäkringsbolag Protector. Michael stred sedan för upprättele för modern och samlade in ytterligare uppgifter runt händelsen. Det fick försäkringsbolaget att ändra sig.

”Vid en sammantagen bedömning av de omständigheter som framkommit i ärendet finner vi att kommunen får anses ha agerat oaktsamt i samband med olyckshändelsen på ett sådant sätt att kommunen blivit skadeståndsskyldig gentemot dig” konstaterar Protector i en skrivelse riktad till Anna-Greta Hellström.

Inte nöjd

Michael Hellström tycker förvisso att det nya beslutet är tillfredställande, men anser fortfarande att kommunen har agerat fel i ansvarsfrågan.

– Jag är missnöjd med handläggningen av hela ärendet och anser att myndigheten, socialnämnden i detta fall, inte har tagit fullt ansvar för att de är orsaken till skadan.

Men nu när ni kanske får rätt till skadestånd har de väl tagit ansvar?

– De har inte tagit moraliskt ansvar. Jag tycker att de saknar empati, ingen har sagt något till oss personligen. Kommunen är till för att hjälpa oss kommuninvånare och någon måste ta fullt ansvar för detta.

Reta en geting

Det som händer nu i ärendet är att Michael ombetts att lämna in en beskrivning av sin mammas hälsotillstånd sedan fallet inträffade tills i dag.

– Men man ska inte reta en geting, jag kommer att gå vidare ytterligare med detta tills vi får ordentlig upprättelse.

I mars träffade MT 86-åriga Anna-Greta Hellström och hennes son Michael Hellström. Anna-Greta led (och lider fortfarande) av sviter från ett olyckligt fall på 1,5 meter från en stödmur på Ullerås särskilda boendes område. Vid platsen hade tidigare funnits en häck, som vid det tillfället klippts ner och inte ersatts med annat skydd. Händelsen inträffade i juli 2016 och strax efter satte kommunen upp ett staket på platsen.

Ändrade uppfattning

Michael Hellström och hans mor fick först avslag på ekonomiskt ersättningskrav av kommunens försäkringsbolag Protector. Michael stred sedan för upprättele för modern och samlade in ytterligare uppgifter runt händelsen. Det fick försäkringsbolaget att ändra sig.

”Vid en sammantagen bedömning av de omständigheter som framkommit i ärendet finner vi att kommunen får anses ha agerat oaktsamt i samband med olyckshändelsen på ett sådant sätt att kommunen blivit skadeståndsskyldig gentemot dig” konstaterar Protector i en skrivelse riktad till Anna-Greta Hellström.

Inte nöjd

Michael Hellström tycker förvisso att det nya beslutet är tillfredställande, men anser fortfarande att kommunen har agerat fel i ansvarsfrågan.

– Jag är missnöjd med handläggningen av hela ärendet och anser att myndigheten, socialnämnden i detta fall, inte har tagit fullt ansvar för att de är orsaken till skadan.

Men nu när ni kanske får rätt till skadestånd har de väl tagit ansvar?

– De har inte tagit moraliskt ansvar. Jag tycker att de saknar empati, ingen har sagt något till oss personligen. Kommunen är till för att hjälpa oss kommuninvånare och någon måste ta fullt ansvar för detta.

Reta en geting

Det som händer nu i ärendet är att Michael ombetts att lämna in en beskrivning av sin mammas hälsotillstånd sedan fallet inträffade tills i dag.

– Men man ska inte reta en geting, jag kommer att gå vidare ytterligare med detta tills vi får ordentlig upprättelse.

  • Tove Gontran