Golfklubben vill ha kommunal borgen

MARIESTAD

Mariestads golfklubb har ansökt om en kommunal borgen på 3,6 miljoner kronor för ombyggnad av personalutrymmen. Golfklubben har sedan tidigare beviljats kommunal borgen om nio miljoner kronor i samband med uppförandet av det nya klubbhuset 2009.

Kommunstyrelsen föreslår nu fullmäktige att bevilja borgen på 3 240 000 kronor. Enligt de kommunala borgensreglerna kan borgen beviljas för ideella föreningar. Den egna insatsen av investeringen måste dock uppgå till minst tio procent.

I sin ansökan skriver golfklubben att verkstad och personalutrymmen uppfördes 1986 och att lokalerna är mycket slitna. Utrymmena nyttjas av personal som sköter maskiner och underhåll på banan.

13 sep 2017 10:22

13 sep 2017 10:22