10 aug 2017 16:42

10 aug 2017 16:42

Vill ha nya regler om äldres körkort

MARIESTAD: Endast var tionde person med diagnosen demens får körkortet indraget

På en vecka har två allvarliga trafikolyckor skett där äldre förare varit inblandande.
Nu vill Transportstyrelsen påskynda ett nytt regelvek.
– Att läkarna får större ansvar är bra, säger Morgan Robertsson, ordförande i PRO Mariestad.

Transportstyrelsen har under flera års tid påtalat att allt för få körkort dras in för äldre förare. Varje år återkallas mellan 8 000-9 000 körkort på grund av förarens hälsotillstånd. Vanliga skäl är demens, olika ögonsjukdomar och stroke.

Enligt en undersökning från Transportstyrelsen får endast var tionde person med diagnosen demens körkortet indraget.

Muntlig överenskommelse

Dagens system bygger på att läkarna ska anmäla sina patienter till Transportstyrelsen om de drabbas av sjukdom som gör dem olämpliga som förare. Samtidigt finns ett undantag där läkaren kan avstå från att anmäla om en muntlig överenskommelse görs med patienten om att inte köra bil.

– Det är ett skakigt system. Tanken är att den överenskommelsen ska gälla under en begränsad tid då sjukdomen utreds, men ska den vara kvar så måste den perioden kortas ner, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

– Jag tror också att innebörden av de muntliga överenskommelserna kan uppfattas olika. Läkaren kan tycka att han eller hon har varit tydlig i sina direktiv om att patienten inte ska fortsätta köra bil, men det är inte så säkert att patienten är av samma uppfattning.

Transportstyrelsen utreder just nu om regelverket ska ändras. Andra nordiska och europeiska länder har inför obligatoriska hälsokontroller för förare över en viss ålder.

– Det är ett alternativ, men om läkarnas ansvar blir tydligare så slipper man undersöka flera hundra friska människor. Dessutom finns det plötsliga sjukdomsfall som kan inträffa mellan besöken, säger Englund.

Legitimation

PRO Mariestad har inte diskuterat den aktuella frågan, men ordförande Morgan Robertsson har en del funderingar.

– Det går inte att sätta någon generell åldersgräns. Det finns trots allt en stor variation bland äldre förare och många kör bil på ett bra sätt, säger Robertsson.

Han påpekar att många som valt att sluta köra bil behåller sitt körkort av andra anledningar.

– Det är ofta den legitimation som de allra flesta använder. Det skulle innebära ett stort problem för många om kortet blev ogiltigt. Det måste gå att få fram en lösning där kortet kan fungera som id-handling även om det inte gäller att köra bil med.

Transportstyrelsen har under flera års tid påtalat att allt för få körkort dras in för äldre förare. Varje år återkallas mellan 8 000-9 000 körkort på grund av förarens hälsotillstånd. Vanliga skäl är demens, olika ögonsjukdomar och stroke.

Enligt en undersökning från Transportstyrelsen får endast var tionde person med diagnosen demens körkortet indraget.

Muntlig överenskommelse

Dagens system bygger på att läkarna ska anmäla sina patienter till Transportstyrelsen om de drabbas av sjukdom som gör dem olämpliga som förare. Samtidigt finns ett undantag där läkaren kan avstå från att anmäla om en muntlig överenskommelse görs med patienten om att inte köra bil.

– Det är ett skakigt system. Tanken är att den överenskommelsen ska gälla under en begränsad tid då sjukdomen utreds, men ska den vara kvar så måste den perioden kortas ner, säger Lars Englund, chefsläkare på Transportstyrelsen.

– Jag tror också att innebörden av de muntliga överenskommelserna kan uppfattas olika. Läkaren kan tycka att han eller hon har varit tydlig i sina direktiv om att patienten inte ska fortsätta köra bil, men det är inte så säkert att patienten är av samma uppfattning.

Transportstyrelsen utreder just nu om regelverket ska ändras. Andra nordiska och europeiska länder har inför obligatoriska hälsokontroller för förare över en viss ålder.

– Det är ett alternativ, men om läkarnas ansvar blir tydligare så slipper man undersöka flera hundra friska människor. Dessutom finns det plötsliga sjukdomsfall som kan inträffa mellan besöken, säger Englund.

Legitimation

PRO Mariestad har inte diskuterat den aktuella frågan, men ordförande Morgan Robertsson har en del funderingar.

– Det går inte att sätta någon generell åldersgräns. Det finns trots allt en stor variation bland äldre förare och många kör bil på ett bra sätt, säger Robertsson.

Han påpekar att många som valt att sluta köra bil behåller sitt körkort av andra anledningar.

– Det är ofta den legitimation som de allra flesta använder. Det skulle innebära ett stort problem för många om kortet blev ogiltigt. Det måste gå att få fram en lösning där kortet kan fungera som id-handling även om det inte gäller att köra bil med.

  • Johanna Drath