10 aug 2017 14:32

10 aug 2017 14:34

Försäljningen av Knallenhuset fortgår

MARIESTAD: Fastighetsförvaltaren om läget

Ytterligare två butiker har gått i konkurs, men snart kan Knallenhuset få nya ägare.
– Det är en försäljningsprocess som pågår och Mariehus är en av dem vi pratar med, säger Sydfastgruppens vd Claes Örtegren.

I början av juli fick Mariehus styrelse i uppdrag av kommunstyrelsen att gå vidare med köpet av Knallenhuset. Förhandlingar kring hyresavtal, hyresgästsfrågor, tekniska frågor och priser pågår.

– Det kan ta allt från en dag till fyra månader. Det är många olika frågor som ska besvaras och förhandlas om, säger Claes Örtegren, vd på Sydfastgruppen som är extern fastighetsförvaltare till Knallen.

Örtegren vill inte svara på om det finns fler intressenter än Mariehus.

Samtidigt förs en dialog med mellan fyra och tio stycken potentiella hyresgäster. Men många av de nuvarande och tidigare butiksägarna klagar på höga hyror.

– Jag har ingenting mer att säga än att det är marknaden som styr priserna, säger Örtegren.

I början av juli fick Mariehus styrelse i uppdrag av kommunstyrelsen att gå vidare med köpet av Knallenhuset. Förhandlingar kring hyresavtal, hyresgästsfrågor, tekniska frågor och priser pågår.

– Det kan ta allt från en dag till fyra månader. Det är många olika frågor som ska besvaras och förhandlas om, säger Claes Örtegren, vd på Sydfastgruppen som är extern fastighetsförvaltare till Knallen.

Örtegren vill inte svara på om det finns fler intressenter än Mariehus.

Samtidigt förs en dialog med mellan fyra och tio stycken potentiella hyresgäster. Men många av de nuvarande och tidigare butiksägarna klagar på höga hyror.

– Jag har ingenting mer att säga än att det är marknaden som styr priserna, säger Örtegren.

  • Jennie Hilli-Sjöqvist