31 jul 2017 06:00

31 jul 2017 15:39

Avled på sjukhus – misstänkt mord

MARIESTAD: Hade hög dos av insulin i kroppen

När en äldre man lades in på sjukhus uppdagades att han hade en hög dos insulin i kroppen. Mannen avled efter en vecka. Polisen kopplades in och har nu inlett en förundersökning om mord.

Mannen var bosatt i Mariestad och hade hemsjukvård. I april blev han inlagd på sjukhus, där man upptäckte höga doser av insulin i hans kropp. Efter drygt en vecka avled mannen på sjukhuset och det beslutades om obduktion.

Delade meningar

Polisen kopplades in redan innan mannen dödförklarades. Obduktionen är nu färdig, men läkarna är oense om resultatet, enligt Niklas Lindström, kriminalinspektör på enheten för grova brott i Skövde. Eftersom det pågår en förundersökning kan han inte säga så mycket om ärendet.

– Det som vi väntar på nu är en rad undersökningar från rättsmedicinska. Detta är ett prioriterat ärende eftersom det är en grov brottsrubricering, men handläggningen kan bli längre i semestertider och ärenden med folk som sitter frihetsberövade prioriteras högre, säger Lindström.

Inte vanligt

Lindström arbetar inte direkt med förundersökningen och har inte kännedom om mannen hade diabetes, som behandlas med insulin.

– Brottsrubriceringen är mord, vi kan inte utesluta det eftersom vi har en död människa och hög dos av ett ämne i hans kropp. Men det kan mycket väl visa sig ha en naturlig förklaring.

Är det vanligt med mordutredningar kopplat till sjukvården?

– Vanligt är ett relativt begrepp, men man kan inte säga att det är det. Fast det händer ibland att vi utreder fall som initierats av sjukvården, säger Lindström.

Han exemplifierar med att Skaraborg under ett tidigare år genomförde 13 utredningar med rubricering mord/dråp eller försök till de brotten. Ett fåtal av dessa kom av att sjukvården fattat misstanke om något.

– Dock är det ju inte alla dessa 13 utredningar som visat sig vara mord eller dråp, påpekar Lindström. De flesta visar på någon typ av olycksfall, runt två fall om året visar sig vara mord.

Mannen var bosatt i Mariestad och hade hemsjukvård. I april blev han inlagd på sjukhus, där man upptäckte höga doser av insulin i hans kropp. Efter drygt en vecka avled mannen på sjukhuset och det beslutades om obduktion.

Delade meningar

Polisen kopplades in redan innan mannen dödförklarades. Obduktionen är nu färdig, men läkarna är oense om resultatet, enligt Niklas Lindström, kriminalinspektör på enheten för grova brott i Skövde. Eftersom det pågår en förundersökning kan han inte säga så mycket om ärendet.

– Det som vi väntar på nu är en rad undersökningar från rättsmedicinska. Detta är ett prioriterat ärende eftersom det är en grov brottsrubricering, men handläggningen kan bli längre i semestertider och ärenden med folk som sitter frihetsberövade prioriteras högre, säger Lindström.

Inte vanligt

Lindström arbetar inte direkt med förundersökningen och har inte kännedom om mannen hade diabetes, som behandlas med insulin.

– Brottsrubriceringen är mord, vi kan inte utesluta det eftersom vi har en död människa och hög dos av ett ämne i hans kropp. Men det kan mycket väl visa sig ha en naturlig förklaring.

Är det vanligt med mordutredningar kopplat till sjukvården?

– Vanligt är ett relativt begrepp, men man kan inte säga att det är det. Fast det händer ibland att vi utreder fall som initierats av sjukvården, säger Lindström.

Han exemplifierar med att Skaraborg under ett tidigare år genomförde 13 utredningar med rubricering mord/dråp eller försök till de brotten. Ett fåtal av dessa kom av att sjukvården fattat misstanke om något.

– Dock är det ju inte alla dessa 13 utredningar som visat sig vara mord eller dråp, påpekar Lindström. De flesta visar på någon typ av olycksfall, runt två fall om året visar sig vara mord.

  • Tove Gontran