17 jul 2017 06:00

17 jul 2017 06:00

Centerpartiet driver frågan i alliansen

MARIESTAD: Polisanmälan av asylsökande som har ljugit om sin ålder

Centerpartiet i Mariestad kommer att driva ärendet om asylsökande ungdomar som fått sin ålder uppskriven i alliansen.
– Där ska vi reda ut det internt, säger ordföranden Anders Karlsson.

21 juni tog kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, beslut om att kommunen ska polisanmäla, enligt bidragsbrottslagen, om finns misstankar om brott de asylsökande ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer. Centerpartiets Rune Skogsberg deltog i mötet, men efteråt säger han att det gick för snabbt. I stället för att delta i beslutet borde han ha begärt en återremiss.

Diskuterades

Flera i Centerpartiet anser också att allt gick för snabbt och ärendet diskuterades under torsdagens kretsstyrelsemöte.

– Vi vet inte så mycket mer just nu, men det kommer att ske ett kraftfullt internt arbete för att alla ska få veta mer, säger Anders Karlsson, ordförande för Centerpartiet i Mariestad.

Han betonar att det finns mycket som är oklart.

– Vi vet inte alls vart det tar vägen, men vi måste självklart följa de lagar som finns, säger Karlsson och tillägger:

– Min egen bild är att det inte är en kommunal fråga, utan den bör skötas på regeringsnivå. Då blir det lika i hela landet.

Vilken inställning har ditt parti?

– Det kommer vi att ta i alliansen. Vi har en fortsatt dialog, synen på problemet är olika, men så är det ju i politiken.

Påverkar det alliansarbetet?

– Nej, vi har gjort mycket för Mariestad, och om det skulle bli någon kollision någon gång så reder vi ut det. Det här ska vi också reda ut, men den debatten vill vi inte föra i tidningen.

Fullt förtroende

Rune Skogsberg agerandet har diskuterats internt i partiet. I tisdagens MT sa Skogsberg att hans ställning i partiet inte ifrågasatts och Anders Karlsson bekräftade bilden. Torsdagsmötet gav inget annat budskap.

– Nej, vi står bakom Rune och har fullt förtroende för honom. Ibland blir det fel, men det här var en olyckshändelse. Det hade varit önskvärt om det blivit en återremiss.

L tar ställning

Liberalerna i Mariestad tar, enligt uppgift till MT, officiell ställning i frågan under ett möte under augusti.

21 juni tog kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, beslut om att kommunen ska polisanmäla, enligt bidragsbrottslagen, om finns misstankar om brott de asylsökande ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer. Centerpartiets Rune Skogsberg deltog i mötet, men efteråt säger han att det gick för snabbt. I stället för att delta i beslutet borde han ha begärt en återremiss.

Diskuterades

Flera i Centerpartiet anser också att allt gick för snabbt och ärendet diskuterades under torsdagens kretsstyrelsemöte.

– Vi vet inte så mycket mer just nu, men det kommer att ske ett kraftfullt internt arbete för att alla ska få veta mer, säger Anders Karlsson, ordförande för Centerpartiet i Mariestad.

Han betonar att det finns mycket som är oklart.

– Vi vet inte alls vart det tar vägen, men vi måste självklart följa de lagar som finns, säger Karlsson och tillägger:

– Min egen bild är att det inte är en kommunal fråga, utan den bör skötas på regeringsnivå. Då blir det lika i hela landet.

Vilken inställning har ditt parti?

– Det kommer vi att ta i alliansen. Vi har en fortsatt dialog, synen på problemet är olika, men så är det ju i politiken.

Påverkar det alliansarbetet?

– Nej, vi har gjort mycket för Mariestad, och om det skulle bli någon kollision någon gång så reder vi ut det. Det här ska vi också reda ut, men den debatten vill vi inte föra i tidningen.

Fullt förtroende

Rune Skogsberg agerandet har diskuterats internt i partiet. I tisdagens MT sa Skogsberg att hans ställning i partiet inte ifrågasatts och Anders Karlsson bekräftade bilden. Torsdagsmötet gav inget annat budskap.

– Nej, vi står bakom Rune och har fullt förtroende för honom. Ibland blir det fel, men det här var en olyckshändelse. Det hade varit önskvärt om det blivit en återremiss.

L tar ställning

Liberalerna i Mariestad tar, enligt uppgift till MT, officiell ställning i frågan under ett möte under augusti.