17 jul 2017 06:00

17 jul 2017 06:00

Brandföreläggande riktat mot Rödjan

MARIESTAD: Fastighetsägaren har sökt anstånd hos länsstyrelsen

Räddningstjänsten har efter tillsyn i form av en stickprovskontroll utfärdat ett föreläggande mot Rödjans kriminalvårdsanstalt. Vid inspektionen fann man flera brister som Specialfastigheter ska åtgärda inom viss tid. Fastighetsägaren har överklagat föreläggandet till länsstyrelsen.

Det har bara gått någon månad sedan MT kunde berätta den glada nyheten att Kriminalvården valt att satsa på Rödjan och att det skulle tillkomma 30 nya platser där (i dag 60 platser). Vilket antagligen skulle medföra viss utbyggnad trodde kriminalvårdschefen i Mariestad.

Nu handlar det om betydligt bistrare nyheter.

Den 20 mars gjorde Räddningstjänsten Östra Skaraborg (Rös) en tillsyn för att kontrollera brandskyddet.

I de olika byggnaderna, varav de äldsta är från 1930-talet, fann man en hel del brister som sammanfattas i hela 16 punkter.

Överklagade

Detta kommunicerade Rös med med fastighetsägaren den 10 maj.

Specialfastigheter är ett svenskt helstatligt bolag som äger fastigheter åt myndigheter som är i behov av fastigheter för särskilda ändamål som till exempel fängelser, militära byggnader, polisfastigheter och ungdomshem.

Efter att ha mottagit tillsynsföreläggandet den 1 juli överklagade Specialfastigheter till länsstyrelsen tio dagar senare.

Datum för åtgärdande

Man vill att länsstyrelsen ska undanröja beslutet och hemställer om ett anstånd av talan till den 31 augusti.

Detta på grund av semestertider, då det är svårt att få tag i en brandkonsult, och ”med hänsyn till ärendets omfattning” som det heter i skrivelsen.

Rös har kopplat samtliga bristförhållanden till ett senaste datum då påpekandena ska ha åtgärdats.

De flesta bristerna ska vara åtgärdade före den sista augusti, medan Specialfastigheter får ett år på sig för att fixa vissa brister.

”Stora ingrepp”

I föreläggandet heter det att ”de omfattande bristerna i brandskyddet kräver stora ingrepp”.

Därför, anser Rös, är det skäligt att brandskyddet utformas med utgångspunkt i dagens nybyggnadskrav.

Personsäkerheten

Rös bedömer att de äldre avdelningarna inte uppfyller en skälig nivå på brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.

Det konstateras också att ”det befintliga brandskyddet understiger de krav som samhället ställer på liknande verksamhet i dag, främst gällande personsäkerheten för de intagna”.

Några av bristerna

Här följer en starkt förkortad sammanfattning av några av de brister man redovisar i föreläggandet:

• Anslutning mot yttertak ska åtgärdas för att uppfylla brandteknisk klass.

• Utrymningstrapphus ska förses med nödbelysning.

• Korridorer ska utföras som utrymningsvägar i egna brandceller.

• Fönster som utgör alternativ utrymningsväg ska ersättas med dörr som leder till utvändig trappa.

• Dörr i utrymningsväg ska förses med låsvred.

• Branddörr i korridor ska ställas upp på magnet som kopplas till automatiskt brandlarm.

• Grupper om högst sex boenderum ska utföras som egna brandceller.

• Korridorer ska utföras som utrymningsvägar i egen brandcell.

• Fönster med fast monterad stege, som utgör alternativ utrymningsväg, ska ersättas med dörr som leder till utvändig trappa.

• Branddörr ska installeras i brandcellsgräns mellan två hus.

Det har bara gått någon månad sedan MT kunde berätta den glada nyheten att Kriminalvården valt att satsa på Rödjan och att det skulle tillkomma 30 nya platser där (i dag 60 platser). Vilket antagligen skulle medföra viss utbyggnad trodde kriminalvårdschefen i Mariestad.

Nu handlar det om betydligt bistrare nyheter.

Den 20 mars gjorde Räddningstjänsten Östra Skaraborg (Rös) en tillsyn för att kontrollera brandskyddet.

I de olika byggnaderna, varav de äldsta är från 1930-talet, fann man en hel del brister som sammanfattas i hela 16 punkter.

Överklagade

Detta kommunicerade Rös med med fastighetsägaren den 10 maj.

Specialfastigheter är ett svenskt helstatligt bolag som äger fastigheter åt myndigheter som är i behov av fastigheter för särskilda ändamål som till exempel fängelser, militära byggnader, polisfastigheter och ungdomshem.

Efter att ha mottagit tillsynsföreläggandet den 1 juli överklagade Specialfastigheter till länsstyrelsen tio dagar senare.

Datum för åtgärdande

Man vill att länsstyrelsen ska undanröja beslutet och hemställer om ett anstånd av talan till den 31 augusti.

Detta på grund av semestertider, då det är svårt att få tag i en brandkonsult, och ”med hänsyn till ärendets omfattning” som det heter i skrivelsen.

Rös har kopplat samtliga bristförhållanden till ett senaste datum då påpekandena ska ha åtgärdats.

De flesta bristerna ska vara åtgärdade före den sista augusti, medan Specialfastigheter får ett år på sig för att fixa vissa brister.

”Stora ingrepp”

I föreläggandet heter det att ”de omfattande bristerna i brandskyddet kräver stora ingrepp”.

Därför, anser Rös, är det skäligt att brandskyddet utformas med utgångspunkt i dagens nybyggnadskrav.

Personsäkerheten

Rös bedömer att de äldre avdelningarna inte uppfyller en skälig nivå på brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor.

Det konstateras också att ”det befintliga brandskyddet understiger de krav som samhället ställer på liknande verksamhet i dag, främst gällande personsäkerheten för de intagna”.

Några av bristerna

Här följer en starkt förkortad sammanfattning av några av de brister man redovisar i föreläggandet:

• Anslutning mot yttertak ska åtgärdas för att uppfylla brandteknisk klass.

• Utrymningstrapphus ska förses med nödbelysning.

• Korridorer ska utföras som utrymningsvägar i egna brandceller.

• Fönster som utgör alternativ utrymningsväg ska ersättas med dörr som leder till utvändig trappa.

• Dörr i utrymningsväg ska förses med låsvred.

• Branddörr i korridor ska ställas upp på magnet som kopplas till automatiskt brandlarm.

• Grupper om högst sex boenderum ska utföras som egna brandceller.

• Korridorer ska utföras som utrymningsvägar i egen brandcell.

• Fönster med fast monterad stege, som utgör alternativ utrymningsväg, ska ersättas med dörr som leder till utvändig trappa.

• Branddörr ska installeras i brandcellsgräns mellan två hus.

  • C. Lundh