14 jul 2017 06:00

14 jul 2017 06:00

Högt betyg av Skolinspektionen

MARIESTAD: Utbildningschefen: "Jag är jättestolt över den resa vi gjort"

Förra tillsynsbesöket resulterade i 248 förelägganden och hot om vite.
Efter årets granskning av skolverksamheten i Mariestads kommun har Skolinspektionen ett fåtal synpunkter.

– Jag är jättestolt över den resa och allt arbete vi gjort tillsammans under de här fyra åren, säger utbildningschef Katarina Lindberg.

Sommaren 2013 skakade det till rejält när Skolinspektionens tillsynsrapport damp ner i brevlådan i stadshuset. Rapporten riktade svidande kritik mot Mariestads kommun som inte ansågs ha tagit sitt ansvar som huvudman för skolan. Myndigheten radade upp en lång lista med omedelbara krav på förbättring. Till det kopplades ett vite där kommunen riskerade 500 000 kronor i böter om åtgärder inte vidtogs.

Kritiken blev startskott för ett omfattande arbete som genomsyrat hela verksamheten. Drygt ett år senare, i maj 2014, var Skolinspektionen nöjd med vidtagna åtgärder och viteshotet undanröjdes.

Fåtal punkter

Under våren har Skolinspektionen besökt Mariestad och genomlyst verksamheten på nytt. På enhetsnivå har man granskat Högelidsskolan 7–9 (grund- och särskola) och Tidavads skola. Som MT tidigare rapporterat anses Högelidsskolan behöva bättre tillgång till skolpsykolog. Rapporten från Tidavad väntas efter sommaren.

På huvudmannanivå har myndighetens fokus legat på förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, fritidshem, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

– Hela förskoleverksamheten, förskolan och gymnasiesärskolan klarade granskningen med blanka papper, konstaterar Katarina Lindberg.

Det sammanvägda betyget i övrigt är skön sommarläsning och innehåller endast några få förelägganden.

• Skolinspektionen noterar att kommunen inte uppfyller kraven vad gäller studiehandledning på modersmål till de elever som behöver detta i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan.

• Inom vuxenutbildningen ska kommunen se till att elever som ska läsa svenska för invandrare erbjuds studie- och yrkesvägledning innan utbildningen startar samt att studierna kan kombineras med arbete och andra studier. Vuxenutbildningen ska även bedrivas kontinuerligt under hela året.

– Det här är förelägganden som vi utan större problem ska ordna till, säger Katarina Lindberg.

”Tydliga direktiv”

Utbildningschefen öser lovord över resan som hela organisationen varit involverad i. Faktum är att det målmedvetna arbetet lett till att Lärarförbundet numera rankar Mariestad som en av Sveriges bästa skolkommuner.

– Egentligen är det en fantastisk utveckling som vi gått igenom. Givetvis har det funnits många utmaningar längs vägen, men tillsammans har vi hittat lösningar på olika frågor. Hela organisationen har varit präglad av att genomföra förändringarna, säger Katarina Lindberg och fortsätter:

– Politikerna i utbildningsnämnden har lärt känna verksamheten genom besök i skolorna och satt sig in styrdokumenten. Därigenom har vi tjänstemän fått klara och tydliga direktiv.

– Jag är jättestolt över den resa och allt arbete vi gjort tillsammans under de här fyra åren, säger utbildningschef Katarina Lindberg.

Sommaren 2013 skakade det till rejält när Skolinspektionens tillsynsrapport damp ner i brevlådan i stadshuset. Rapporten riktade svidande kritik mot Mariestads kommun som inte ansågs ha tagit sitt ansvar som huvudman för skolan. Myndigheten radade upp en lång lista med omedelbara krav på förbättring. Till det kopplades ett vite där kommunen riskerade 500 000 kronor i böter om åtgärder inte vidtogs.

Kritiken blev startskott för ett omfattande arbete som genomsyrat hela verksamheten. Drygt ett år senare, i maj 2014, var Skolinspektionen nöjd med vidtagna åtgärder och viteshotet undanröjdes.

Fåtal punkter

Under våren har Skolinspektionen besökt Mariestad och genomlyst verksamheten på nytt. På enhetsnivå har man granskat Högelidsskolan 7–9 (grund- och särskola) och Tidavads skola. Som MT tidigare rapporterat anses Högelidsskolan behöva bättre tillgång till skolpsykolog. Rapporten från Tidavad väntas efter sommaren.

På huvudmannanivå har myndighetens fokus legat på förskolan, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan, fritidshem, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

– Hela förskoleverksamheten, förskolan och gymnasiesärskolan klarade granskningen med blanka papper, konstaterar Katarina Lindberg.

Det sammanvägda betyget i övrigt är skön sommarläsning och innehåller endast några få förelägganden.

• Skolinspektionen noterar att kommunen inte uppfyller kraven vad gäller studiehandledning på modersmål till de elever som behöver detta i förskoleklass, grundskolan och gymnasieskolan.

• Inom vuxenutbildningen ska kommunen se till att elever som ska läsa svenska för invandrare erbjuds studie- och yrkesvägledning innan utbildningen startar samt att studierna kan kombineras med arbete och andra studier. Vuxenutbildningen ska även bedrivas kontinuerligt under hela året.

– Det här är förelägganden som vi utan större problem ska ordna till, säger Katarina Lindberg.

”Tydliga direktiv”

Utbildningschefen öser lovord över resan som hela organisationen varit involverad i. Faktum är att det målmedvetna arbetet lett till att Lärarförbundet numera rankar Mariestad som en av Sveriges bästa skolkommuner.

– Egentligen är det en fantastisk utveckling som vi gått igenom. Givetvis har det funnits många utmaningar längs vägen, men tillsammans har vi hittat lösningar på olika frågor. Hela organisationen har varit präglad av att genomföra förändringarna, säger Katarina Lindberg och fortsätter:

– Politikerna i utbildningsnämnden har lärt känna verksamheten genom besök i skolorna och satt sig in styrdokumenten. Därigenom har vi tjänstemän fått klara och tydliga direktiv.