11 jul 2017 06:00

11 jul 2017 06:00

Intern debatt om Skogsbergs roll i beslutet

MARIESTAD: "Jag gjorde ett misstag"

Rune Skogsberg (C) och hans parti är överens om att beslutet om asylsökande ungdomar som fått sin ålder uppskriven gick för snabbt.
– Jag borde ha begärt återremiss, men jag skyller inte på något, säger Skogsberg.

Centerpartiets Rune Skogsberg finns med i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, och deltog i beslutet 21 juni om att kommunen ska polisanmäla, enligt bidragsbrottslagen, de asylsökande ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, om det finns misstanke om brott.

Beslutet har vållat debatt och Rune Skogsberg säger nu att han borde ha skaffat sig mer kunskap om effekterna av beslutet.

– Jag borde ha begärt en återremiss, nu gick det för snabbt och jag gjorde ett misstag. Mitt parti kan inte lastas för mitt agerande och jag skyller inte ifrån mig, säger Rune Skogsberg.

”För snabbt”

Anders Karlsson, ordförande för Centerpartiet i Mariestad, säger att många i hans parti tycker att allt gick för fort.

– Självklart ska brott beivras, men i det här fallet är det så mycket som hänger i luften. Ingen vet vilka konsekvenserna blir och övriga i partiet är för dåligt insatta. Det var olyckligt att Rune inte begärde återremiss när frågan dök upp, säger Karlsson.

Hur går ni vidare?

– Vi ska diskutera saken i kretsstyrelsen på onsdag, bland annat konsekvenserna av ett beslut. Det är väldigt mycket som är oklart.

Intern debatt

Efter beslutet har det varit en intern debatt inom Centerpartiet. Skogsberg säger att det handlar om hans agerande i KSAU och inte om att ifrågasätta partiets linje i frågan.

– Vi diskuterar det som hänt, men vi håller det internt, säger Skogsberg.

Är din ställning som C-politiker ifrågasatt?

– Nej, vi har en god stämning och det är högt i tak.

Har det skadat partiet?

– Om en enskild person gör ett misstag ska det inte straffa hela partiet.

Anders Karlsson bekräftar den bilden:

– Vi litar på Rune. Han har gjort - och gör - jättemycket bra för partiet, det här var en olycka i arbetet.

Vill inte fälla

Liberalerna är tydliga i sitt ställningstagande:

– Vi stöder inte tanken på att straffa ensamkommande enligt det förslag som lagts i KSAU av Moderaterna och Centerpartiet, säger Göran Hellström (L).

Hur påverkar ärendet allianssamarbetet?

– Vi vill inte fälla alliansen, utan att M och C tar tillbaka förslaget.

Centerpartiets Rune Skogsberg finns med i kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU, och deltog i beslutet 21 juni om att kommunen ska polisanmäla, enligt bidragsbrottslagen, de asylsökande ungdomar som får sin ålder uppskriven till 18 år eller mer, om det finns misstanke om brott.

Beslutet har vållat debatt och Rune Skogsberg säger nu att han borde ha skaffat sig mer kunskap om effekterna av beslutet.

– Jag borde ha begärt en återremiss, nu gick det för snabbt och jag gjorde ett misstag. Mitt parti kan inte lastas för mitt agerande och jag skyller inte ifrån mig, säger Rune Skogsberg.

”För snabbt”

Anders Karlsson, ordförande för Centerpartiet i Mariestad, säger att många i hans parti tycker att allt gick för fort.

– Självklart ska brott beivras, men i det här fallet är det så mycket som hänger i luften. Ingen vet vilka konsekvenserna blir och övriga i partiet är för dåligt insatta. Det var olyckligt att Rune inte begärde återremiss när frågan dök upp, säger Karlsson.

Hur går ni vidare?

– Vi ska diskutera saken i kretsstyrelsen på onsdag, bland annat konsekvenserna av ett beslut. Det är väldigt mycket som är oklart.

Intern debatt

Efter beslutet har det varit en intern debatt inom Centerpartiet. Skogsberg säger att det handlar om hans agerande i KSAU och inte om att ifrågasätta partiets linje i frågan.

– Vi diskuterar det som hänt, men vi håller det internt, säger Skogsberg.

Är din ställning som C-politiker ifrågasatt?

– Nej, vi har en god stämning och det är högt i tak.

Har det skadat partiet?

– Om en enskild person gör ett misstag ska det inte straffa hela partiet.

Anders Karlsson bekräftar den bilden:

– Vi litar på Rune. Han har gjort - och gör - jättemycket bra för partiet, det här var en olycka i arbetet.

Vill inte fälla

Liberalerna är tydliga i sitt ställningstagande:

– Vi stöder inte tanken på att straffa ensamkommande enligt det förslag som lagts i KSAU av Moderaterna och Centerpartiet, säger Göran Hellström (L).

Hur påverkar ärendet allianssamarbetet?

– Vi vill inte fälla alliansen, utan att M och C tar tillbaka förslaget.