10 jul 2017 06:00

10 jul 2017 06:00

Farthinder på Åsenvägen

BJÖRSÄTER: Förening gör åtgärder för att dämpa hastigheten

I dagarna har ett första, av totalt fyra, farthinder monterats på Åsenvägen.
– Eftersom folk kör som tokar måste vi vidta åtgärder, säger Rolf Leijon i Björsäters samhällsförening.

Den smala, slingriga och natursköna Åsenvägen är en populär sträcka för alla typer av trafikanter. Kommunen äger de två första kilometerna (från Radbyn sett), resterande fem kilometer ägs av Björsäters samfällighetsförening som ansvarat för skötsel och underhåll av vägen sedan den byggdes för 59 år sedan.

Ingen förändring

Föreningen har i flera år uppvaktat kommunen om att de ska ta över driften för hela sträckan. Så sent som i maj beslutade dock kommunstyrelsen att ansvarsfördelningen ska rulla vidare i samma hjulspår.

– Det är det som gäller tills vidare, konstaterar Björn Fredriksson, ordförande i samhällsföreningen.

”Ingen respekt”

Underhållet av vägen sker i takt med vad föreningens ekonomi tillåter. Närmast planeras kantskärning samt att få bukt med bulor som uppstått i vägbanan.

– Vägen är i relativt bra skick. Den är smal sedan begynnelsen och är inte avsedd för mötande trafik, därför finns det mötesplatser med jämna mellanrum, förklarar Björn Fredriksson.

Men trots att det i vägmärkesförordningen framgår att M betyder mötesplats, används de ofta som parkeringsplats.

– Speciellt när det är svampsäsong. Att använda fickorna som p-plats är en ren trafikfara, säger Fredriksson.

– Trafikanterna visar ingen som helst respekt för skyltningen. När jag klipper kanterna i oxelallén har jag mer än en gång fått hoppa ner i diket när bilar passerar, säger Rolf Leijon och tillägger:

– I allén är det tydligt skyltat om maxhöjd tre meter. Ändå kommer det lastbilar och budbilar så gott som dagligen. Det är många grenar som skadats genom åren av höga fordon.

Sänkt hastighet

Många bilister trycker gärna hårt på gaspedalen, vilket fått samhällsföreningen att agera. På ett styrelsemöte i slutet av juni bestämdes att investera i fyra farthinder. Det första sattes på plats i mitten av oxelallén i veckan. Samtidigt monterades skyltar upp om rekommenderad hastighet på 30 kilometer i timmen genom hela allén.

– Redan nu märks det att det gett önskad effekt, tycker Leijon som bor ett stenkast från allén.

Trafiksäkerhet

Övriga tre farthinder kommer, så snart entreprenören hinner, sättas upp i närheten av Kvisseln samt på raksträckorna kring Baggedörr i närheten av Åsens egendom.

– Vi har inget emot att vägen trafikeras, men vi vill att man kör lugnt och följer skyltarna. De sitter ju där för att förbättra trafiksäkerheten, säger Björn Fredriksson.

Den smala, slingriga och natursköna Åsenvägen är en populär sträcka för alla typer av trafikanter. Kommunen äger de två första kilometerna (från Radbyn sett), resterande fem kilometer ägs av Björsäters samfällighetsförening som ansvarat för skötsel och underhåll av vägen sedan den byggdes för 59 år sedan.

Ingen förändring

Föreningen har i flera år uppvaktat kommunen om att de ska ta över driften för hela sträckan. Så sent som i maj beslutade dock kommunstyrelsen att ansvarsfördelningen ska rulla vidare i samma hjulspår.

– Det är det som gäller tills vidare, konstaterar Björn Fredriksson, ordförande i samhällsföreningen.

”Ingen respekt”

Underhållet av vägen sker i takt med vad föreningens ekonomi tillåter. Närmast planeras kantskärning samt att få bukt med bulor som uppstått i vägbanan.

– Vägen är i relativt bra skick. Den är smal sedan begynnelsen och är inte avsedd för mötande trafik, därför finns det mötesplatser med jämna mellanrum, förklarar Björn Fredriksson.

Men trots att det i vägmärkesförordningen framgår att M betyder mötesplats, används de ofta som parkeringsplats.

– Speciellt när det är svampsäsong. Att använda fickorna som p-plats är en ren trafikfara, säger Fredriksson.

– Trafikanterna visar ingen som helst respekt för skyltningen. När jag klipper kanterna i oxelallén har jag mer än en gång fått hoppa ner i diket när bilar passerar, säger Rolf Leijon och tillägger:

– I allén är det tydligt skyltat om maxhöjd tre meter. Ändå kommer det lastbilar och budbilar så gott som dagligen. Det är många grenar som skadats genom åren av höga fordon.

Sänkt hastighet

Många bilister trycker gärna hårt på gaspedalen, vilket fått samhällsföreningen att agera. På ett styrelsemöte i slutet av juni bestämdes att investera i fyra farthinder. Det första sattes på plats i mitten av oxelallén i veckan. Samtidigt monterades skyltar upp om rekommenderad hastighet på 30 kilometer i timmen genom hela allén.

– Redan nu märks det att det gett önskad effekt, tycker Leijon som bor ett stenkast från allén.

Trafiksäkerhet

Övriga tre farthinder kommer, så snart entreprenören hinner, sättas upp i närheten av Kvisseln samt på raksträckorna kring Baggedörr i närheten av Åsens egendom.

– Vi har inget emot att vägen trafikeras, men vi vill att man kör lugnt och följer skyltarna. De sitter ju där för att förbättra trafiksäkerheten, säger Björn Fredriksson.