19 maj 2017 14:18

19 maj 2017 14:18

Skaraborg bygger för högkonjunktur

SKARABORG: Regionens barometer pekar på ett högtryck

Fordonsindustrin och byggbranschen ser till att Skaraborg är på väg mot en högkonjunktur.

– Fordonsindustrin har inte haft ett högt index sedan vi började mäta, säger Mars Granér, analyschef hos regionen.

Västra Götalandsregionens konjunkturbarometer, som plockas fram höst och vår, baseras på enkäter till drygt 1 000 företag. Vårens index (+42) för hela regionen ligger över gränsen för det som betecknas som högkonjunktur (+40).

Skaraborg når indexet +37 vilket är uppgång sedan i höstens notering på + 24. Prognosen för hösten talar för en ytterligare uppgång till +47, vilket innebär en högkonjunktur.

– Prognoserna brukar slå in ganska väl, även om förhoppningarna brukar vara högre än utfallet, säger Granér.

Gasar på

I Skaraborg är det främst fordonsindustrin (Volvo) som lyfter indexet. Under våren ligger indexet på +90 vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna började 2000. Prognosen för hösten talar om ett oförändrat värde. Beroendet av Volvo är stort, både i Skaraborg och resten av regionen.

– Skulle det hända något, tror vi ändå att förmågan att återhämta sig är stor, även om det självklart skulle vara lättare i Göteborg än i Skaraborg, funderar Granér.

Byggbranschen är också het. Flera stora byggen pågår och fler är på gång. Vårens index ligger på +67 och uppgång väntas under hösten. Två av tre byggföretag anger dock att brist på arbetskraft är det största hindret för tillväxt.

Dessutom anger åtta av tio företag inom företagstjänster (bland annat konsultföretag) att de har svårt att hitta branschkunnig personal.

– Det kan bromsa den positiva utvecklingen, säger Granér.

Sällan köp

Sällanköpshandeln (bland annat möbler och vitvaror) går trögare, även om anställningar och lönsamhet förväntas stiga till hösten.

Sysselsättningen i hela regionen steg med knappt 34 000 under det första kvartalet i år jämfört med samma tidsperiod 2016. Det motsvarar en årlig ökning på fyra procent, utvecklingen är bättre än i övriga delar av landet.

– Däremot kan vi förvänta oss en ökad arbetslöshet under hösten, säger Granér.

Västra Götalandsregionens konjunkturbarometer, som plockas fram höst och vår, baseras på enkäter till drygt 1 000 företag. Vårens index (+42) för hela regionen ligger över gränsen för det som betecknas som högkonjunktur (+40).

Skaraborg når indexet +37 vilket är uppgång sedan i höstens notering på + 24. Prognosen för hösten talar för en ytterligare uppgång till +47, vilket innebär en högkonjunktur.

– Prognoserna brukar slå in ganska väl, även om förhoppningarna brukar vara högre än utfallet, säger Granér.

Gasar på

I Skaraborg är det främst fordonsindustrin (Volvo) som lyfter indexet. Under våren ligger indexet på +90 vilket är den högsta noteringen sedan mätningarna började 2000. Prognosen för hösten talar om ett oförändrat värde. Beroendet av Volvo är stort, både i Skaraborg och resten av regionen.

– Skulle det hända något, tror vi ändå att förmågan att återhämta sig är stor, även om det självklart skulle vara lättare i Göteborg än i Skaraborg, funderar Granér.

Byggbranschen är också het. Flera stora byggen pågår och fler är på gång. Vårens index ligger på +67 och uppgång väntas under hösten. Två av tre byggföretag anger dock att brist på arbetskraft är det största hindret för tillväxt.

Dessutom anger åtta av tio företag inom företagstjänster (bland annat konsultföretag) att de har svårt att hitta branschkunnig personal.

– Det kan bromsa den positiva utvecklingen, säger Granér.

Sällan köp

Sällanköpshandeln (bland annat möbler och vitvaror) går trögare, även om anställningar och lönsamhet förväntas stiga till hösten.

Sysselsättningen i hela regionen steg med knappt 34 000 under det första kvartalet i år jämfört med samma tidsperiod 2016. Det motsvarar en årlig ökning på fyra procent, utvecklingen är bättre än i övriga delar av landet.

– Däremot kan vi förvänta oss en ökad arbetslöshet under hösten, säger Granér.