18 maj 2017 17:18

18 maj 2017 17:18

Vill erbjuda litteratur som komplement i vården

VÄSTRA GÖTALAND: S vill testa nya metoder

Socialdemokraterna vill införa litteraturläsning som komplement i vården.
– Vi hoppas att vården är nyfiken på det här, säger Alex Bergström (S).

Tillsammans med Håkan Linnarsson föreslår Bergström, från Falköping, i en motion att vissa patienter ska erbjudas litteraturläsning som komplement till den traditionella vården.

Metoden, som kallas biblioterapi, går ut på att listor tas fram på bland annat självhjälps-, fack- och skönlitteratur. Böckerna ska finnas tillgängliga på biblioteken och bedömer vårdpersonalen att böckerna kan ge patienterna en bättre hälsa och hjälp att leva med sin sjukdom så kan patienten få litteraturläsning på recept.

– I England pågår det försök, där patienter ska få perspektiv på sin situation, säger Bergström.

Det handlar främst om patienter som har depressioner, demens eller anorexia samt de som har sjukdomar som diabetes och stroke.

– Litteraturvalet utgår helt från individen och sjukdomen. Antingen kan de läsa i grupp eller enskilt, men vi vill att sjukvården själva kommer fram till hur metoden ska utvecklas.

I Finland är metoden etablerad och i Sverige ska det startas en högskoleutbildning inom biblioterapi. Bergström och Linnarsson menar att regionen ska ligga i framkant, att litteraturen har en positiv effekt vilket kan bidra till lägre läkemedelskostnader.

Tillsammans med Håkan Linnarsson föreslår Bergström, från Falköping, i en motion att vissa patienter ska erbjudas litteraturläsning som komplement till den traditionella vården.

Metoden, som kallas biblioterapi, går ut på att listor tas fram på bland annat självhjälps-, fack- och skönlitteratur. Böckerna ska finnas tillgängliga på biblioteken och bedömer vårdpersonalen att böckerna kan ge patienterna en bättre hälsa och hjälp att leva med sin sjukdom så kan patienten få litteraturläsning på recept.

– I England pågår det försök, där patienter ska få perspektiv på sin situation, säger Bergström.

Det handlar främst om patienter som har depressioner, demens eller anorexia samt de som har sjukdomar som diabetes och stroke.

– Litteraturvalet utgår helt från individen och sjukdomen. Antingen kan de läsa i grupp eller enskilt, men vi vill att sjukvården själva kommer fram till hur metoden ska utvecklas.

I Finland är metoden etablerad och i Sverige ska det startas en högskoleutbildning inom biblioterapi. Bergström och Linnarsson menar att regionen ska ligga i framkant, att litteraturen har en positiv effekt vilket kan bidra till lägre läkemedelskostnader.