18 maj 2017 14:04

18 maj 2017 14:04

Sänkt hastighet vid Unicaskolan

MARIESTAD

Till följd av nybyggda Unicaskolan, som tar emot de första eleverna i augusti, ses hastighetsbegränsningarna över på gatorna i direkt anslutning till skolan.

Beslutet, som fattats i tekniska nämnden, innebär att hastigheten under skoltid (07-17) sänks till 30 kilometer i timmen på Södra vägen (mellan Göteborgsvägen och Tunaholmsvägen), Hertig Karls gata (mellan Södra vägen och Drottning Kristinas väg) samt Drottning Kristinas väg (mellan Hertig Karls gata och Björkvägen.

På vägarna runt Prismaskolan behövs inga ytterligare förändringar. Däremot sänks hastigheten på Marieforsleden (mellan Lockerudsvägen och Leksbergsvägen) från 70 till 50 kilometer i timmen.

Beslutet, som fattats i tekniska nämnden, innebär att hastigheten under skoltid (07-17) sänks till 30 kilometer i timmen på Södra vägen (mellan Göteborgsvägen och Tunaholmsvägen), Hertig Karls gata (mellan Södra vägen och Drottning Kristinas väg) samt Drottning Kristinas väg (mellan Hertig Karls gata och Björkvägen.

På vägarna runt Prismaskolan behövs inga ytterligare förändringar. Däremot sänks hastigheten på Marieforsleden (mellan Lockerudsvägen och Leksbergsvägen) från 70 till 50 kilometer i timmen.