05 maj 2017 06:00

11 maj 2017 06:55

Högt tryck på arbetsmarknaden

MARIESTAD: "Med en gymnasial utbildning öppnas dörrarna"

Läget på den lokala arbetsmarknaden ljusnar.
– Konjunkturen är stigande och arbetsgivarna gapar efter arbetskraft, säger Anton Holgersson på arbetsförmedlingen i Mariestad.

Under mars–april pejlade arbetsförmedlingen läget genom att besöka 100 företag med minst fem anställda och inom olika branscher i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Resultatet som nu sammanställts visar en fortsatt positiv trend.

– De senaste två åren har vi sett en stegrande konjunktur. Västsverige har en stark fordons- och tillverkningsindustri som gapar efter arbetskraft, vilket avspeglas i vårt område, säger Anton Holgersson.

Luckor att fylla

Holgersson och kollegan Markus Karlsson i Företagsgruppen konstaterar, utifrån vårens företagsbesök, att det råder brist inom en rad yrkeskategorier och att många arbetsgivare har svårt att finna rätt kompetens.

– Flera byggföretag uppger att de inte tar åt sig mer jobb än de har personal eftersom de har svårt att få tag på snickare, ingenjörer och byggledare. Inom tillverkningsindustrin är det framför allt brist på underhållsmekaniker, CNC-operatörer och säljare med teknisk kompetens. I restaurangbranschen är det en ständig jakt på kockar och serveringspersonal, inte minst inför sommaren, säger Markus Karlsson.

– En del arbetsgivare har så mycket att göra att de helt enkelt inte hinner med att rekrytera personal, inflikar Holgersson.

Även inom den offentliga sektorn finns luckor att fylla.

– Grundskolan står inför stora utmaningar att hitta behöriga lärare. Där är behovet akut, säger Holgersson.

Nyckeln till arbetsmarknaden stavas utbildning. Högskole- och yrkesutbildningar stärker givetvis utsikterna på arbetsmarknaden, men även med avslutad gymnasial utbildning öppnas dörrar, enligt AF-duon.

– Det tål att understrykas; med en gymnasieutbildning finns goda utsikter till jobb.

En stor utmaning för arbetsförmedlarna är personer som saknar gymnasieutbildning, personer med nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55–64 år samt utomeuropeiskt födda.

– Av de drygt 55 000 personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen i Västra Götaland i februari utgjorde 75 procent gruppen som vi betecknar ”arbetslösa med utsatt ställning”. De senaste åren har den här gruppen ökat kraftigt.

”Kurvor åt rätt håll”

Även om arbetsmarknadsläget ljusnat gick de facto drygt 1 500 personer i Mariestad, Töreboda och Gullspång utan arbete i mars 2017 (se faktaruta). Arbetslösheten bland ungdomar (18–24 år) i de tre MTG-kommunerna är högre än riket i stort, men har ändå förbättrats jämfört med samma månad förra året.

– Där ser vi tydligt att kurvorna går åt rätt håll, även om siffrorna fortfarande är alldeles för höga.

Till följd av Electrolux avveckling skrev i veckan 53 Eluxare in sig på arbetsförmedlingen. Genom Avonova och Trygghetsrådet får kollektivanställda respektive tjänstemän nu stöd och rådgivning i omställningsprogram.

– Några har hittat lösningar längs vägen, andra hjälper vi med att kartlägga och klargöra arbetsförutsättningar. Det är en process där vi tar hänsyn till varje individ, säger Sigge Ingemarsson, karriärutvecklare på Avonova.

– Vi har goda förhoppningar om att lösa situationen för merparten av de före detta Elux-anställda. Ett tiotal är på gång till utbildning och flera har jobb på gång, säger Markus Karlsson.

Under mars–april pejlade arbetsförmedlingen läget genom att besöka 100 företag med minst fem anställda och inom olika branscher i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Resultatet som nu sammanställts visar en fortsatt positiv trend.

– De senaste två åren har vi sett en stegrande konjunktur. Västsverige har en stark fordons- och tillverkningsindustri som gapar efter arbetskraft, vilket avspeglas i vårt område, säger Anton Holgersson.

Luckor att fylla

Holgersson och kollegan Markus Karlsson i Företagsgruppen konstaterar, utifrån vårens företagsbesök, att det råder brist inom en rad yrkeskategorier och att många arbetsgivare har svårt att finna rätt kompetens.

– Flera byggföretag uppger att de inte tar åt sig mer jobb än de har personal eftersom de har svårt att få tag på snickare, ingenjörer och byggledare. Inom tillverkningsindustrin är det framför allt brist på underhållsmekaniker, CNC-operatörer och säljare med teknisk kompetens. I restaurangbranschen är det en ständig jakt på kockar och serveringspersonal, inte minst inför sommaren, säger Markus Karlsson.

– En del arbetsgivare har så mycket att göra att de helt enkelt inte hinner med att rekrytera personal, inflikar Holgersson.

Även inom den offentliga sektorn finns luckor att fylla.

– Grundskolan står inför stora utmaningar att hitta behöriga lärare. Där är behovet akut, säger Holgersson.

Nyckeln till arbetsmarknaden stavas utbildning. Högskole- och yrkesutbildningar stärker givetvis utsikterna på arbetsmarknaden, men även med avslutad gymnasial utbildning öppnas dörrar, enligt AF-duon.

– Det tål att understrykas; med en gymnasieutbildning finns goda utsikter till jobb.

En stor utmaning för arbetsförmedlarna är personer som saknar gymnasieutbildning, personer med nedsatt arbetsförmåga, arbetslösa i åldern 55–64 år samt utomeuropeiskt födda.

– Av de drygt 55 000 personer som var inskrivna på arbetsförmedlingen i Västra Götaland i februari utgjorde 75 procent gruppen som vi betecknar ”arbetslösa med utsatt ställning”. De senaste åren har den här gruppen ökat kraftigt.

”Kurvor åt rätt håll”

Även om arbetsmarknadsläget ljusnat gick de facto drygt 1 500 personer i Mariestad, Töreboda och Gullspång utan arbete i mars 2017 (se faktaruta). Arbetslösheten bland ungdomar (18–24 år) i de tre MTG-kommunerna är högre än riket i stort, men har ändå förbättrats jämfört med samma månad förra året.

– Där ser vi tydligt att kurvorna går åt rätt håll, även om siffrorna fortfarande är alldeles för höga.

Till följd av Electrolux avveckling skrev i veckan 53 Eluxare in sig på arbetsförmedlingen. Genom Avonova och Trygghetsrådet får kollektivanställda respektive tjänstemän nu stöd och rådgivning i omställningsprogram.

– Några har hittat lösningar längs vägen, andra hjälper vi med att kartlägga och klargöra arbetsförutsättningar. Det är en process där vi tar hänsyn till varje individ, säger Sigge Ingemarsson, karriärutvecklare på Avonova.

– Vi har goda förhoppningar om att lösa situationen för merparten av de före detta Elux-anställda. Ett tiotal är på gång till utbildning och flera har jobb på gång, säger Markus Karlsson.

Arbetslösheten i mars 2017

Kommun Arbetslösa (16-64 år) Arbetslösa (18-24 år)

Riket 372 400 – 7,7% (+0,1) 56 681 – 10,7% (-0,1)

Västra Götaland 54 783 – 6,7% (+0,3) 8 148 – 8,9% (-1,6)

Mariestad 763 – 6,8% (-1,1) 152 – 11,1% (-3,6)

Töreboda 452 – 10,5% (+0,1) 83 – 17% (-1,4)

Gullspång 261 – 11,6% (+0,1) 41 – 18,9% (-4,4)

• Förändring jämfört med mars 2016 inom parentes.

Källa: Arbetsförmedlingen