21 apr 2017 16:18

21 apr 2017 16:18

Tillverkade sitt eget vin

MARIESTAD: Ett annorlunda val av projektarbete

Drinas Kastrati och Karl Bolin har presenterat sitt projektarbete som handlar om hur de tillverkade egna viner.
– Vi försökte framställa viner med så hög alkoholhalt som möjligt, säger Drinas Kastrati.

I dagarna har avgångselever på Vadsbogymnasiet presenterat sina projektarbeten. Natureleverna Drinas Kastratis och Karl Bolins projekttitel ”Det perfekta vinet - blev vårt egentillverkade vin som vi tänkt oss?” stack ut bland många intressanta rubriker. Deras val väcker extra nyfikenhet med tanke på att båda två är nykterister, per automatik väcks då frågan hur själva idén till projektarbetet dök upp.

– Tidigare år har vi gått på presentationer för att få idéer till projektarbetet. Den bästa av alla handlade om öltillverkning och därifrån kom inspirationen att göra något med vin, säger Karl Bolin.

Ett tydligt mönster

De unga förmågorna gjorde slag i saken och framställde sitt eget vin med hjälp av ett originalrecept de hittade på internet. Tillverkningen utmynnade i ett vin med elvaprocentig alkoholhalt.

– Sedan höjde och sänkte vi pH-värdet på vinet för att se hur det förändrade alkoholhalten, säger Drinas Kastrati.

Som lägst kom de ner i 2,6 procent alkohol och som högst blev drycken 11,9 procentig. Processen följde ett tydligt mönster: Ju högre temperatur vinet utsattes för ju högre blev alkoholhalten.

– När vinet var nere på 2,6 procent smakade det som stark saft, säger Karl Bolin.

Så ni som är nykterister provdrack ändå?

– Vi bara smuttade, försäkrar Drinas Kastratis.

Vin kan inte framställas med mer än 16 procents alkohol för då dör bakteriesvamparna. Men Drinas Kastrati och Karl Bolin nådde ”bara” upp i 11,9 procent.

– Anledningen till att vi inte nådde högre var att vi inte kom på något sätt att utsätta vinet för temperaturhöjning under en längre period, säger Kastratis.

Vad var anledningen till att ni ville åstadkomma så hög alkoholhalt som möjligt?

– Det är nog det som många studenter vill ha reda på. Nej, skämt åsido. Vi tyckte det var intressant att se hur starkt vin det gick att framställa på egen hand.

Sköt med golfboll

Även natureleverna Christoffer Boman, Martin Magnusson och Rasmus Ågren presenterade sitt examensarbete som de döpt till F.L.E.M. De tillverkade en förbränningsmotor som testade gasers explosivitet.

– Vi ville göra något explosivt och annorlunda, förklarar de.

Via videoinspelning visades bland annat hur långt man kan skjuta en golfboll avhängigt på hur mycket gas motorn laddats med.

– Roligt att visa upp hur det fungerar och att bollen inte kommer längre bara för att man laddar på med mer gas efter en viss nivå.

I dagarna har avgångselever på Vadsbogymnasiet presenterat sina projektarbeten. Natureleverna Drinas Kastratis och Karl Bolins projekttitel ”Det perfekta vinet - blev vårt egentillverkade vin som vi tänkt oss?” stack ut bland många intressanta rubriker. Deras val väcker extra nyfikenhet med tanke på att båda två är nykterister, per automatik väcks då frågan hur själva idén till projektarbetet dök upp.

– Tidigare år har vi gått på presentationer för att få idéer till projektarbetet. Den bästa av alla handlade om öltillverkning och därifrån kom inspirationen att göra något med vin, säger Karl Bolin.

Ett tydligt mönster

De unga förmågorna gjorde slag i saken och framställde sitt eget vin med hjälp av ett originalrecept de hittade på internet. Tillverkningen utmynnade i ett vin med elvaprocentig alkoholhalt.

– Sedan höjde och sänkte vi pH-värdet på vinet för att se hur det förändrade alkoholhalten, säger Drinas Kastrati.

Som lägst kom de ner i 2,6 procent alkohol och som högst blev drycken 11,9 procentig. Processen följde ett tydligt mönster: Ju högre temperatur vinet utsattes för ju högre blev alkoholhalten.

– När vinet var nere på 2,6 procent smakade det som stark saft, säger Karl Bolin.

Så ni som är nykterister provdrack ändå?

– Vi bara smuttade, försäkrar Drinas Kastratis.

Vin kan inte framställas med mer än 16 procents alkohol för då dör bakteriesvamparna. Men Drinas Kastrati och Karl Bolin nådde ”bara” upp i 11,9 procent.

– Anledningen till att vi inte nådde högre var att vi inte kom på något sätt att utsätta vinet för temperaturhöjning under en längre period, säger Kastratis.

Vad var anledningen till att ni ville åstadkomma så hög alkoholhalt som möjligt?

– Det är nog det som många studenter vill ha reda på. Nej, skämt åsido. Vi tyckte det var intressant att se hur starkt vin det gick att framställa på egen hand.

Sköt med golfboll

Även natureleverna Christoffer Boman, Martin Magnusson och Rasmus Ågren presenterade sitt examensarbete som de döpt till F.L.E.M. De tillverkade en förbränningsmotor som testade gasers explosivitet.

– Vi ville göra något explosivt och annorlunda, förklarar de.

Via videoinspelning visades bland annat hur långt man kan skjuta en golfboll avhängigt på hur mycket gas motorn laddats med.

– Roligt att visa upp hur det fungerar och att bollen inte kommer längre bara för att man laddar på med mer gas efter en viss nivå.

  • Johan Eklöf