21 apr 2017 16:15

21 apr 2017 16:15

Samarbete ska locka folk till kulturen

MARIESTAD: Hur möts kultur och näringsliv i framtidens Mariestad?

På torsdagen hölls ett första inspirationsmöte med målet att diskutera hur konst och affärsliv kan förenas.

Precis innanför dörren till Panncentralen bildade de närvarande snabbt en diskussionscirkel. Temat som stod på agendan var mötet mellan kultur och näringsliv och dess framtid i Mariestad.

– Folk hittar inte till kulturen, vi får försöka göra en kovändning där, säger Therese Svärd, projektsamordnare på Panncentralen.

Hon nämner att det finns över 50 kulturföreningar i Mariestad och att målet är att jobba för dessa.

– Det är viktigt att visa utåt att man har ett rikt kulturliv, det är attraktivt, säger Therese Svärd.

Kreativitet är efterfrågad

Mötet är tänkt att vara första delen i en rad informella möten där tankar ska utbytas.

– Det är brist på kompetent personal på vissa arbetsplatser och för att locka hit specialkrafter behöver man en kreativ miljö som lockar dem, säger Björn Nordén.

Genom samarbete av kulturverksamhet och näringsliv hoppas gruppen om sju personer kunna öka integrationsprojekt, skapa mötesplats och en hållbar utveckling.

– Jag tänker på hur jag är som turist, jag letar efter lokala samlingsplatser med hantverk och annat, säger Ann-Charlotte Sjöblom Calson.

– Om man får ihop konstnärer och företag kommer de att få upp ögonen för nya saker och få in nya synvinklar, säger Björn Nordén.

Nya idéer direkt

Gittan Westin Kornblad, en av besökarna på mötet, hade lockats av nyfikenhet och belönades med nya idéer.

– På sommaren ska jag jobba med ensamkommande och då kan det ju passa jättebra med ett samarbete, säger hon och tittar sig omkring i ringen av kulturintresserade.

– Det finns en stor potential i samverkan. Flera tillsammans håller ner kostnaderna och ökar publikantalet, säger Therese Svärm.

Nu hoppas man på att det ska vara några företag som vågar vara nyfikna på att integrera kulturen i sitt arbete.

– De kan får fördelar med sin marknadsföring, öka omsättning och skapa kulturella mötesplatser, det blir en win-win situation, säger Therese Svärm.

– Tillsammans blir vi starkare och får ut mer av det hela också, säger Björn Nordén.

– Det finns en tro om att företag och kulturverksamhet är inom ett motsatsförhållande, men vi strävar åt samma håll, säger Marie Broberg, om en vecka byts namnet till Bergholz, ny kulturentreprenör på Panncentralen.

– Fördelen med en mindre stad är att det är nära till allt och att det går snabbare att få igenom idéer, säger Björn Nordén.

– Nu har kulturen tagit ett steg, få se vart det leder, säger Marie Broberg.

Precis innanför dörren till Panncentralen bildade de närvarande snabbt en diskussionscirkel. Temat som stod på agendan var mötet mellan kultur och näringsliv och dess framtid i Mariestad.

– Folk hittar inte till kulturen, vi får försöka göra en kovändning där, säger Therese Svärd, projektsamordnare på Panncentralen.

Hon nämner att det finns över 50 kulturföreningar i Mariestad och att målet är att jobba för dessa.

– Det är viktigt att visa utåt att man har ett rikt kulturliv, det är attraktivt, säger Therese Svärd.

Kreativitet är efterfrågad

Mötet är tänkt att vara första delen i en rad informella möten där tankar ska utbytas.

– Det är brist på kompetent personal på vissa arbetsplatser och för att locka hit specialkrafter behöver man en kreativ miljö som lockar dem, säger Björn Nordén.

Genom samarbete av kulturverksamhet och näringsliv hoppas gruppen om sju personer kunna öka integrationsprojekt, skapa mötesplats och en hållbar utveckling.

– Jag tänker på hur jag är som turist, jag letar efter lokala samlingsplatser med hantverk och annat, säger Ann-Charlotte Sjöblom Calson.

– Om man får ihop konstnärer och företag kommer de att få upp ögonen för nya saker och få in nya synvinklar, säger Björn Nordén.

Nya idéer direkt

Gittan Westin Kornblad, en av besökarna på mötet, hade lockats av nyfikenhet och belönades med nya idéer.

– På sommaren ska jag jobba med ensamkommande och då kan det ju passa jättebra med ett samarbete, säger hon och tittar sig omkring i ringen av kulturintresserade.

– Det finns en stor potential i samverkan. Flera tillsammans håller ner kostnaderna och ökar publikantalet, säger Therese Svärm.

Nu hoppas man på att det ska vara några företag som vågar vara nyfikna på att integrera kulturen i sitt arbete.

– De kan får fördelar med sin marknadsföring, öka omsättning och skapa kulturella mötesplatser, det blir en win-win situation, säger Therese Svärm.

– Tillsammans blir vi starkare och får ut mer av det hela också, säger Björn Nordén.

– Det finns en tro om att företag och kulturverksamhet är inom ett motsatsförhållande, men vi strävar åt samma håll, säger Marie Broberg, om en vecka byts namnet till Bergholz, ny kulturentreprenör på Panncentralen.

– Fördelen med en mindre stad är att det är nära till allt och att det går snabbare att få igenom idéer, säger Björn Nordén.

– Nu har kulturen tagit ett steg, få se vart det leder, säger Marie Broberg.

  • Birthe Wetter