21 apr 2017 16:16

24 apr 2017 18:20

Därför avslutar personal sin anställning på Skas

SKARABORG: Svart på vitt i avgångsenkät

114 av 190 som slutat på Skaraborgs sjukhus angav ledarskapet, lönen, arbetstiderna eller den organisatoriska arbetsmiljön som främsta anledning.

Sedan andra kvartalet förra året har Skaraborgs sjukhus varit modell för en regiongemensam enkät för de som slutar sin anställning.

På Skas har 190 besvarat enkäten. 33 angav ledarskapet som den främsta anledningen till att de slutade. 30 sa att det berodde på lönen, 26 den organisatoriska arbetsmiljön, 25 arbetstiderna och 15 den fysiska arbetsmiljön.

Siffrorna (se faktarutan) publiceras i den senaste delårsrapporten. Både Vårdförbundet och Kommunal har efterlyst siffrorna och är glada över att de lyfts fram. Båda hoppas att de kommer att användas i jobbet att få fler att stanna på sin arbetsplats och för att underlätta rekryteringen.

– Siffrorna ger en bra bild av verkligheten, säger Vårdförbundets Lene Lorentzen.

– Det är viktigt att veta varför folk slutar. Vi har flera gånger påpekat de här orsakerna, men nu ser vi att det stämmer, säger Monica Malmkvist, Kommunal.

Ledarskapet är den främsta enskilda anledningen till att anställda slutat. Lorentzen menar att det är logiskt:

– Just nu får cheferna bara hantera bemanningssituationen; de hinner inte utveckla sin avdelning eller personal. Det handlar om den generella arbetsmiljön, vi behöver vara fler som delar på arbetsbördan, då behöver inte cheferna ägna sin tid att lösa bemanningen.

Malmkvist:

– Vi önskar att arbetsgivaren ska titta mer på ledarskapet än på grundprofessionen för cheferna.

30 angav lönen som främsta anledningen till att de slutat.

– Vi undrar hur Skas jobbar med att lyfta nivån för samtliga grupper. Just nu ligger vi lägst i regionen och måste komma ur låglönebältet, säger Monica Malmkvist.

Vi har förgäves sökt Skas personalchef Marie Rodert för en kommentar.

Sedan andra kvartalet förra året har Skaraborgs sjukhus varit modell för en regiongemensam enkät för de som slutar sin anställning.

På Skas har 190 besvarat enkäten. 33 angav ledarskapet som den främsta anledningen till att de slutade. 30 sa att det berodde på lönen, 26 den organisatoriska arbetsmiljön, 25 arbetstiderna och 15 den fysiska arbetsmiljön.

Siffrorna (se faktarutan) publiceras i den senaste delårsrapporten. Både Vårdförbundet och Kommunal har efterlyst siffrorna och är glada över att de lyfts fram. Båda hoppas att de kommer att användas i jobbet att få fler att stanna på sin arbetsplats och för att underlätta rekryteringen.

– Siffrorna ger en bra bild av verkligheten, säger Vårdförbundets Lene Lorentzen.

– Det är viktigt att veta varför folk slutar. Vi har flera gånger påpekat de här orsakerna, men nu ser vi att det stämmer, säger Monica Malmkvist, Kommunal.

Ledarskapet är den främsta enskilda anledningen till att anställda slutat. Lorentzen menar att det är logiskt:

– Just nu får cheferna bara hantera bemanningssituationen; de hinner inte utveckla sin avdelning eller personal. Det handlar om den generella arbetsmiljön, vi behöver vara fler som delar på arbetsbördan, då behöver inte cheferna ägna sin tid att lösa bemanningen.

Malmkvist:

– Vi önskar att arbetsgivaren ska titta mer på ledarskapet än på grundprofessionen för cheferna.

30 angav lönen som främsta anledningen till att de slutat.

– Vi undrar hur Skas jobbar med att lyfta nivån för samtliga grupper. Just nu ligger vi lägst i regionen och måste komma ur låglönebältet, säger Monica Malmkvist.

Vi har förgäves sökt Skas personalchef Marie Rodert för en kommentar.

Anledning av sluta

Anledning Antal

Arbetstiderna 25

Fysiska arbetsmiljön 15

Ledarskapet 33

Lönen 30

Organisatorisk arbetsmiljö 26

Pension 6

Privata skäl 14

Resvägen 9

Sociala arbetsmiljön 8

Övriga orsaker 24

Totalt 190

Källa: Skaraborgs sjukhus