Cirkusen får vänja sig vid fortsatta inspektioner

MARIESTAD: Förbättring vid kontroll i Skara

Cirkus Maximum, som gästar Mariestad på lördag, riskerar i princip fortfarande att få betala ett vitesbelopp om de inte sköter djurhållningen. Men vid en inspektion i Skara i går noterades en klar förbättring.

Cirkus Maximum har fått sina affischer saboterade med klistermärken med texten ”inställd på grund av djurplågeri. Cirkusen har dessutom fått kritik från länsstyrelsen i Halland för sin djurhållning.

Det handlar i stort om att hästar inte haft tillgång till tillräcklig daglig utevistelse. En period som är kortare än två timmar per dag anses inte kunna uppfylla detta behov. För att uppnå detta ska även en journal föras över hur ofta och länge djuren får röra sig fritt utomhus.

Om inte cirkusen vidtar nödvändiga åtgärder kommer de krävas på vite på 50 000 kronor vid varje kontrolltillfälle och dag.

Helena Schicht, turnéledare på Cirkus maximum, hävdar att det handlade om en nu avpolleterad artist som inte följde cirkusens föreskrifter om hur ofta djuren skulle få vara ute.

Karolina Lindell är djurskyddsinspektör på länsstyrelsen i Västra Götaland och i går gjorde hon en uppföljande kontroll när cirkusen var i Skara.

Hon noterade då att Maximum tagit till sig kritiken men att det fortfarande fanns brister i den administrativa delen, det vill säga att journalen över djurens utevistelse inte var tillfyllest. Detta skulle kunna bero på ett missförstånd.

Man kan utgå från att cirkusen på sin turné kommer att få besök av andra länsstyrelsers djurskyddsinspektörer som kommer att kontrollera att djurhållningen sköts på rätt sätt.

  • C. Lundh

21 apr 2017 13:59

21 apr 2017 14:04