Lindberg i chefsrockad

MARIESTAD: Katarina blir ny chef för sektor ledning

Katarina Lindberg slutar som utbildningschef och tar över som chef för sektor Ledning.
– Det ska bli stimulerande att jobba med mer övergripande frågor, säger Katarina Lindberg.

Den kommunala organisationen är sedan några år uppdelad i fyra sektorer; utbildning, stöd- och omsorg, samhällsbyggnad och ledning.

Initialt hade dåvarande ekonomichefen Maria Vaziri även rollen som chef för sektor ledning. När Vaziri våren 2015 lämnade Mariestad för Skövde kommun axlade personalchefen Stefan Wallenå uppdraget.

– Sektorschefer är strategiska nyckelposter och nu har vi valt att renodla tjänsten, förklarar kommunchef Kristofer Svensson.

Efter en extern rekryteringsprocess är det nu klart att Katarina Lindberg ska leda arbetet i sektor ledning.

– Jag har aktivt sökt tjänsten och gått igenom en sedvanlig urvalsprocess, säger Katarina Lindberg.

Lindberg har sedan maj 2013 varit chef för sektor utbildning i Mariestad. Som utbildningschef har hon basat över drygt 800 personer, i sin nya roll blir hon chef för cirka 120.

Den största skillnaden blir dock själva uppdraget. Sektor ledning har ett helhetsperspektiv sett över hela den kommunala organisationen med ansvar för ledning, styrning, administration, ekonomi, kommunikation och personalfrågor. Även kultur- och fritidsfrågor ligger under sektorns vingar.

– Det ska bli spännande att jobba i ett mer övergripande perspektiv och med ett bredare antal frågor, tycker Katarina Lindberg.

Hon kan se tillbaka på fyra framgångsrika år inom sektor utbildning där Mariestad stärkt sin roll.

– Lyftet i rankingen och satsningen på två nya grundskolor är jag stolt över att ha varit delaktig i. Det känns som jag lämnar en väl rustad organisation, säger Katarina som tillträder sin nya tjänst i mitten av augusti.

Genom rockaden fylls alltså en lucka samtidigt som en ny uppstår.

– Så blir det ju, och därför kommer rekryteringen av ny chef till sektor utbildning påbörjas omgående, konstaterar kommunchef Kristofer Svensson.

Svensson är nöjd över att laguppställningen på ledningsnivå börjar ta form. Tidigare i år tillträdde Tomas Johansson som samhällsbyggnadschef och nyligen blev det klart med Michael Nordin som teknisk chef. Luckan som återstår att fylla, förutom Katarina Lindbergs ersättare, är uppdraget som fastighetschef. Den sistnämnda tjänsten berör också Töreboda och Gullspångs kommuner.

– Där har vi gjort ett omtag i rekryteringsprocessen och förhoppningsvis når vi en lösning inom kort, säger Kristofer Svensson.

20 apr 2017 16:19

20 apr 2017 16:19